Norsk-pakistanere og fakta

nyheter 0 Comments

Den første faste stortingsrepresentanten med ikke-vestlig bakgrunn, Afshan Rafiq, har sine røtter fra Pakistan.. Det er viktig å bygge broer mellom Norge og Pakistan ettersom den pakistanske befolkningen er den største minoritetsgruppen i Norge. Det er bosatt over 35,000 mennesker med pakistansk bakgrunn i Norge. Den første pakistaneren som kom til norsk jord som arbeidsinnvandrer var på slutten av 70-tallet. …