Ber den norske regjering om å slette gjelden til Pakistan

nyheter

Slett gjelden til Pakistan
– Vi er evig takknemeling for at den norske regjeringen har bidratt med 100 millioner kroner for å hjelpe flomofrene i Pakistan, understreker Aamir J. Sheikh leder av 14. augustkomiteen Norge.
 
Flomkatastrofen i Pakistan nå er en av de verste krisene som har rammet verden på mange år.
Pakistans gjelden til Norge er på ca 200 millioner kroner
 
Nedbetaling av gjeld må ikke gå på bekostning av nødhjelpsarbeid eller gjenoppbygging. En full gjennomgang av Pakistans gjeld til Norge er nødvendig.
 
 

14. augustkomiteen Norge ber den norske regjeringen om å slette gjelden til Pakistan på grunn av den akutte krisen Pakistan er i nå. Men samtidig forplikte Pakistan til å bruke disse penger på å bygge opp landet og løse de viktigste utfordringer landet står ovenfor.