Ikke forbud mot nikab og burka i Norge

nyheter

 

Frp foreslo også at personer som opptrer med slike plagg skal nektes offentlige tjenester.

Alle andre partier argumenterte med at et lovforslag bare vil velte byrden over på kvinner som er utsatt for grov undertrykking fra sine menn.

– All undertrykking skal bekjempes, men med åpen debatt, ikke med sanksjoner som bare rammer ofrene, sa Høyres Jan Tore Sanner.

– Vi må sette ned foten og si klart fra at Norge ikke er det rette landet å bruke heldekkende plagg. At det er få kvinner som bruker nikab eller burka, er ikke noe argument for å si nei til forbud, sa Gjermund Hagesæther (Frp).

Han trakk også fram at det kunne være ubehagelig å møte kvinner som går i heldekkende plagg.

Hagesæther hadde tatt med seg en nikab opp på talerstolen og inviterte kvinnene i stortingssalen til å prøve plagget etter debatten.

– Da vil de trolig få et helt annet syn på saken, mente han.

Alle som hadde ordet, var enig i at heldekkende religiøse plagg er et uttrykk for et menneske- og kvinnesyn som må motarbeides.

Talere fra de andre partiene enn Frp gjorde det imidlertid klart at det ikke er noen oppgave for politikere å definere hvordan en religion skal praktiseres. Flertallet hevdet også at et forbud vil være i strid med Grunnlovens bestemmelse om religionsfrihet og Menneskerettighetserklæringen.

Kilde: NTB