Lebara Kulturfond

nyheter

Lebara Kulturfond
Hva er Lebara Kulturfond?
Som et av Norges mest flerkulturelle selskap er Lebara engasjert innenfor en rekke ulike kulturaktiviteter. Gjennom sitt engasjement oppdaget mobilselskapet at det er få kulturstipend til folk med flerkulturell bakgrunn. De bestemte seg for å gjøre noe med det og lanserte Lebara Kulturfond våren 2010. Kulturfondet er på 500 000 norske kroner og blir delt ut i to omganger. Første halvdel av kulturfondet ble utdelt i juni og de resterende 250 000 blir delt ut i vinter.

Formålet med kulturfondet er å støtte flerkulturelle initiativ og bidra til at barn og unge i hele Norge får oppfylt drømmene sine.

Hvem kan søke?
Integrering og mangfold er viktig for Lebara. Med kulturfondet ønsker selskapet å få fram flere kulturpersonligheter med en annerledes bakgrunn enn det som man kanskje er vant til å se på kulturarenaen i Norge.

Lebara ønsker at støtten som kulturfondet gir skal være til hjelp for flest mulig, men det betyr ikke at privatpersoner som brenner for noe de har lyst til å skape på egenhånd ikke kan søke. Maksimal støtte for privatpersoner er 10 000 kroner.

Hvordan søke?
Søknadsskjema ligger på www.lebara.no/kulturfond og fristen er 1. november.

Om Lebara:

Lebara AS er et av Norges mest flerkulturelle selskap. Lebara sørger for nærhet til familie og venner i det flerkulturelle samfunnet ved å tilby rimelig utenlandssamtaler.  Selskapet har gjennom flere år engasjert seg innenfor ulike flerkulturelle aktiviteter. Mobilselskapet ble etablert i 2001 og har siden 2008 vært en del av Network Norway gruppen. Lebara har 57 ansatte fra 22 ulike land.