Påbegynner du master til høsten? Søk Alarga-stipend

nyheter

 • 100 000 kroner for et toårig masterprogram.
• Arbeidserfaring fra noen av landets viktigste bedrifter og institusjoner.
• Nettverksbygging med premissleverandører innen norsk næringsliv.
• En unik mulighet til å bygge en fremtidig karriere.

 Søknadsfrist: 18. april 2011

Målgruppe
Norske studenter med familiebakgrunn fra Øst-Europa, Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.

Søknadsskjema: http://alarga.org/?page_id=374
Har du spørsmål kontakt:
Dilek Ayhan,
Daglig leder, Alarga
E-post: [email protected]

Stipendprogrammet tilbyr:
• Sommerjobb i partnerbedrift.
• Masteroppgave med tema valgt sammen med partnerbedrift.
• Mentor i partnerbedrift.
• Faglige og sosiale samlinger med partnerbedrift og øvrige stipendmottakere.
• ALARGA-alumniklubb etter at stipendperioden er over.

Forutsetninger for å søke Alarga-stipend:
• Kandidaten skal være i ferd med å påbegynne et masterstudium.
• Kandidaten skal kunne dokumentere faglig dyktighet.
• Kandidaten skal kunne dokumentere samfunnsinteresse og sosialt engasjement.
• Kandidaten skal beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig, samt minst ett annet språk.

Samarbeidende universiteter og høyskoler
Universitetet i Oslo (UiO), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige, Universitet (NTNU), Norges Handelshøyskole (NHH) og Handelshøyskolen BI. Studenter fra andre høyskoler og universiteter er også ønsket som søkere.