Pakistans tidligere utenriksminister Hina Rabbani Khar deltar i Pakistans barnetog

Aamir Sheikh nyheter

Pakistans historiske første kvinne som ble landes utenriksminister, Hina Rabbani Khar vil feire Pakistans nasjonaldag i Oslo i år. Hun vil også delta på barnetoget som går fra hovedinngangen til Frognerparken og avslutter ved den Pakistanske ambassaden i Oslo.

Pakistans nasjonaldag nærmer seg og 14. augustkomiteen er nå i full  gang for å moblisere alle til å delta på årlig felles barnetog tidlig på dagen og på brobyggingskonsert mellom Norge og Pakistan på ettermiddagen.

Dato: 14. august 2014

Oppmøte: 10:00

Sted: Frognerparken, hovedinngang

Barnetog går fra hovedinngangen til Frognerparken presis kl.1015 og avslutter ved den Pakistanske ambassaden i Oslo. Barnetog har vært en årlig felles arrangement siden 2003.

– I Pakistan er det militære prader som gjelder på nasjonaldagen. Men det er jo barna som er fremtiden, og den norske måten å feire nasjonaldagen på har vært et eksempel til etterfølgelse, sier 14. Augustkomiteens leder Aamir J. Sheikh.

Komiteen er svært opptatt av likestilling og inkludering av kvinner og barn i feiringen av ulike  kulturaktiviteter og arrangementer. Videre jobber komiteen målrettett for å minske avstanden mellom den norskpakistanske befolkning og det norskesamfunnet.

Program barnetog 2014 ved Frogner-parken:

Dato: 14. august 2014

Fra kl.: 10:15 – 1040

Det vil bli avhold korte hilsener ved Frogner-parken

Pakistans tidligere utenriksminister Hina Rabbani Khar vil for første gang delta på barnetoget i Oslo sammen med flere kjente personligheter.

Barnetog vil gå presis kl.10:15 fra Frogner parken og avslutter ved den pakistanske Ambassaden i Oslo, hvor den pakistanske  Ambassadøren vil ta i mot barnetoget og ønske velkommen.

14. augustkomiteen oppfordrer alle til å møte opp med hele familie og venner tidlig på dagen og delta på barnetoget, den 14. august 2014 kl.10:00 ved hoved inngangen til Frognerparken i Oslo.