Røde Kors i Norge bidrar med kr. 10 mill til de flomrammede i Pakistan

nyheter

 

Røde Kors i Norge bidrar nå med ti millioner til de flomrammede i Pakistan.

 – Vi ser nå det virkelige omfanget av katastrofen i Pakistan. Behovet for hjelp er nesten ufattelig, sier generalsekretær i Røde Kors i Norge, Børge Brende, som fremdeles er i felt i Pakistan.

 Røde Kors i Norge bidrar nå med ti millioner til Pakistan, med støtte fra Utenriksdepartementet, innsamlede midler samt egne midler. 3,5 millioner kroner går til den internasjonale Røde Kors-komiteen, som arbeider i områder med konflikt. Komiteen deler ut matartikler, telt, presenninger, bøtter, kjøkkenutstyr, hygienekit, og tepper. Varene kjøpes lokalt i Pakistan.

 Seks millioner kroner går til Det internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-forbundet, som drifter operasjonen sammen med Pakistan Røde Halvmåne. Forbundet deler ut nødhjelpsartikler, nødly, vann og sanitær. Målet er å nå 50.000 familier – rundt 350.000 personer. 500.000 norske kroner går til 300 telt og 1400 presenninger, som allerede er på plass. Også kjøpt lokalt i Pakistan.

 Røde Kors i Norge har nå sendt en teknisk delegat til Pakistan. Han skal blant annet få de fire gummibåtene som er sendt fra Norge kommer på vannet der behovet er størst.

 Frykter kolera

Generalsekretær i Røde Kors i Norge, Børge Brende, er redd for at en koleraepidemi sprer seg i flomrammede Pakistan.

 Mennesker her er svekket og dehydrert. Jeg er fryktelig redd for at sykdommer sprer seg, sier Brende, som i går ankom Mingora i Swatdalen i Pakistan, hvor det første tilfellet av kolera er påvist.

 Brende sier nå at den internasjonale hjelpen til Pakistan må trappes kraftig opp.

 Nye ødeleggelser i sør

Pakistan Røde Halvmåne har nå med sine 100.000 frivillige og over 5000 lokalt ansatte nådd ut til nesten alle berørte distrikt.

 Vannmassene har rammet provinser i hele landet, og et enormt antall avlinger er ødelagt. I noen områder har så mye som 80 prosent av bøndenes livsopphold blitt ødelagt. Flomvannet som har trukket seg tilbake fra nord, har nå skapt vidtrekkende flom i sør.

 – Hjelpen kommer frem i store områder, og over 100.000 pakistanske frivillige gjør en utrettelig innsats. Samtidig er det slik at hjelpeinnsatsen ikke klarer å holde følge med det økende omfanget av denne krisen, sier Brende.

 Omfanget er vanskelig å fatte, mener Røde Kors-sjefen.

 – Alle de 41 broene i det øvre Dir-distriktet og flere enn 60 boer i Swat er ødelagt, og syv store jordras blokkerer biltilgangen i pakistansk Kashmir. Tilgangen til noen områder i nordvest i landet har bare nettopp blitt gjenopprettet, mens noen områder i nordvest fortsatt er totalt utilgjengelige.

 Totalt er 20 millioner mennesker rammet, nær 900.000 hjem er skadd eller ødelagt og regnet fortsetter å falle tungt over hele landet. Seks millioner mennesker er avhengig av langsiktig hjelp.

 Langsiktig innsats nødvendig

Røde Kors-bevegelsens mål er å nå ut til over 2 millioner mennesker de neste ukene og månedene med nødhjelp, medisinsk hjelp, nødly, bedre hygieneforhold og økt tilgang til medisinsk hjelp.

 – De humanitære behovene vi nå ser handler ikke bare om en akutt respons fra stater, organisasjoner og enkeltmennesker for å lindre den akutte nøden, men må ta sikte på å planlegge den langvarige gjenoppbyggingen. For å oppnå dette er vi avhengig av langsiktig satsing fra nasjonale og internasjonale donorer, sier Brende.

 Fakta om operasjonen:

Røde Kors-bevegelsens mål er å nå ut til mer enn 300.000 familier, over 2 millioner mennesker, de neste månedene med nødhjelp, medisinsk hjelp, nødly, bedre hygieneforhold og økt tilgang til medisinsk hjelp.

 Røde Halvmåne har allerede nådd mer enn 250.000 mennesker med nødhjelp og nødly, og har gitt medisinsk støtte til mer enn 30.000 mennesker.

 I samarbeid med Det internasjonale Røde Kors jobber organisasjonen nå på spreng for å dele ut vannrensetabletter og å gjenopprette lokale vannsystemer for å hindre smittespredning.

 ICRC har også satt i gang oppsporingsarbeid for å spore opp og forsøke å gjenforene familiemedlemmer som har komme bort fra hverandre i flommen.

 Røde Kors i Norge samler inn penger til flomofrene i Pakistan.

Givertelefon: 820 44 001 (200 kroner)

Kontonummer: 8200 06 10190