Vellyket brobyggingskonsert med fullsal

Aamir Sheikh Uncategorized

Av Aamir J. Sheikh, leder av 14. augustkomiteen

Alle først vil jeg på vegne av 14.augustkomiteen takk alle våre samarbeidspartnere som har gjort det mulig for
oss å arrangere dette viktige årlige brobyggingsarrangement.

Jeg vil takk spesielt takke ledelsen i Coca-Cola ved Stein Rømmerud, Mette Vinther Talberg, Victoria Anette Ericsson,
Lebara ved Hanne Løfstad og Paulo Santos Lising, Reitan gruppen ved Solfrid Flateby, Oslo Konserthus ved Silja Sakrisvold Borse, ledesen i 14. augustkomiteen ikke minst alle artister som opptrede på brobyggingskonsert for meget godt team samarbeid!

Programmet ble åpnet av Norges tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, som understreket hvor viktig det er å byggebroer på tvers av kulturene i det norskesamfunnet. Tidligere statsminster Kåre Willoch ,Høyres leder Erna Solberg, Den vise norske ambassadør til Pakistan Terje Barstaad, Hege

14. augustkomiteen har alltid vært opptatt av å skape arenaer der ulike kulturer og ulike mennesker kan møtes på tvers av sin bakgrunn eller etnisk tilhørighet. For oss har det vært viktig å fokuserer på mulighetene som ligger i det flerkulturelle Norge, fremfor å fokusere på fordommer og problemer som skaper avstand mellom mennesker. Og vi kommer til å fortsette med dette
viktige brobyggingsarbeidet.

Dialog og forståelse er viktig for brobyggingen mellom ulike kulturer, men for å lykkes trenger vi hjelp fra alle dere som ikke minst er her i dag. Det er viktig at vi alle står sammen og tar et felles ansvar for å få til et tilpasset og inkluderende samfunnet.

Skal vi få til vellykket integrering så er vi nødt til å ha en positiv tilnærming til utfordringene. Og samtidig skal vi være
innstill på å løse disse utfordringene sammen. Og når vi alle først tar et felles ansvar, det er først da vi kan oppnå konkrete resultater.

Kjære venner av Pakistan,

 

14. augustkomiteen har overrekt brobyggerpriser og
kulturbrobyggerpriser og siden 2003 til personligheter som gjør et verdifullt
arbeid i forhold til brobygging mellom mennesker, religioner, kulturer og som
samtidig bidrar med å minske avstanden mellom mennesker med ulik bakgrunn i det
norske samfunnet og verden.