Vinnere av årets Brobyggerpris og Pride of Performance Award 2017

Aamir Sheikh nyheter

Brobyggerpris 2017 

14. augustkomiteen har bestemt at Brobyggerpris for 2017 skal tildeles Justin Trudeau for hans iherdige innsats for fredelig løsning av internasjonale konflikter, for demokrati og menneskerettigheter, samt hans enestående engasjement for det flerkulturelle samfunnet og dets utfordringer.

I dagens situasjon preget av trusler om bruk av makt har Justin Trudeau stått fast på prinsippene om at konflikter i størst mulig grad må løses gjennom mekling og internasjonalt samarbeid basert på folkeretten og respekt for menneskerettighetene.

En gang iblant kommer det noen og blåser liv i oss. En som gir oss håp om at politikken kan brukes til å gjøre verden til et bedre sted. En som har visjoner, utover å gripe makten og flikke litt her og litt der. Noen som ikke først og fremst bryr seg om meningsmålingene, men som gjør det rette. Statsminister i Canada, Justin Trudeau er en slik person. Han lar ikke populistene være alene om å spille på våre følelser. Han forstår at symboler og navn betyr noe.

Jeg vil sitere en sitat av statsminister Justin Trudeau:

– Til dere som flykter fra forfølgelse, terror og krig, Canada ønsker dere velkommen, uavhengig av trosretningen deres. Mangfoldet er vår styrke.

Statsminister Justin Trudeau er en politisk leder som forstår at selv de mektigste er sårbare når de står alene. Han er en mann som tror på styrken til et samfunn, det være seg lokalsamfunnet eller det globale samfunnet som han leder i dag. Trudeau har håp om å håpe og fastholdenhet for å gjøre disse håpene til virkelighet. Dette er det som gjør ham så viktig. Med sin egen oppførsel og ledelse krever han at vi alle tar vår del av ansvaret for et globalt svar på globale utfordringer.

  

Brobyggerpris 2017 til Oslo biskop Ole Christian M. Kvarme:

Komiteen mener at Oslo Biskop Ole Christian M. Kvarme har spilt en sentral rolle for inkludering, brobygging mellom religioner og ulike kulturer. Komiteen har spesielt lagt merke til Oslo biskop Kvarmes sterke engasjement for å bygge enda tettere bånd og forståelse mellom ulike religiøse leder ved å besøke ulike religiøse trossamfunn og samtidig invitere kristne av alle slag, jøder, muslimer, buddhister, hinduer, bahai, sikher, holister og humanetikere til dialog.  Oslo biskop Kvarme mener at den norske identiteten har tatt opp i seg et kulturelt og religiøst mangfold.

Etter hvert som verden blir mindre, kunne man kanskje tro at det ville bli lettere for menneskene å se hvor like vi er, å forstå at vi alle i bunn og grunn ønsker de samme tingene, at vi alle håper på en mulighet for å leve våre liv med et minstemål av lykke og innfrielse av drømmer for oss selv og våre familier.

Oslo biskop Ole Christian Mælen Kvarme har viet nesten hele sitt liv til fred og brobygging mellom ulike kulturer, religionene og menneskene. Han har styrket relasjonene mellom religiøse ledere og ikke minst muslimske samfunn i Norge.

Komiteen har spesielt lagt merke til Oslobiskops bekymring på diskusjonen om «snikislamisering» vår han har påpekt klart og tydelig at vi må unngå sammenblanding av integreringsdebatt og diskusjon om religion i det offentlige rom.

Han har også understreket at ekstremisme og voldsøvelse i ulike religioners navn er noe både kristen, muslimer og jøder i Oslo by tar avstand fra. Det har vi i felleskap gitt uttrykk for tidligere, og det er også en grunn til at vi trenger fortsatt samtaler og dialog mellom religioner, mener Oslo Biskop Kvarme. Ulikhet er en ressurs, og Oslo biskop Kvarme har ifølge komiteen vært en utmerket ambassadør for å fremheve mulighetene som ligger i det flerkulturelle Norge.

Utmerkelse «Pride of Performence Award 2017» til Lubna Mehdi:

«Pride of Performance Award 2017» til Lubna Mehdi for den verdifulle innsatsen hun gjør i forhold til sitt arbeid for å gi barn og unge muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre uavhengig av funksjonsevne og kulturell bakgrunn.  Hun har lagt ned en stor innsats gjennom frivillig arbeid for å gi barn og unge muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre uavhengig av funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Gjennom sitt arbeid fremmer hun likestilling og motarbeider diskriminering på bakgrunn av funksjonsevne, og er dermed et forbilde for oss alle.  Norske samfunnet trenger modige, fremover lente mennesker, som gjør det lille ekstra – Lubna med sitt bidrag er en viktig rollemodell.

Prisene overrekkes 10. august 2017

Prisene overrekes prisvinnerne den 10. august 2017.

Brobyggerprisen er tidligere tildelt blant andre H.M. Kong Harald, Erna Solberg, Thorbjørn Jagland,  Angelina Jolie og Malala Yusufzai. Prisen deles ut av 14. augustkomiteen Norge.

 

Kort om 14.augustkomiteen


14. augustkomiteen jobber for å bygge bro mellom det norske og det pakistanske samfunnet, og har et spesielt fokus på møteplasser og dialog, samt å øke pakistanere og nordmenns kunnskap om hverandres kultur, tradisjoner og verdier.

14. augustkomiteen har siden 2003 arrangert feiringen av Pakistans nasjonaldag i Norge. Komiteen står også bak gjennomføringen av det første barnetoget på Pakistans nasjonaldag, inspirert av den norske 17. maifeiringen.

Komiteen arbeider for å minske avstanden mellom den norskpakistanske befolkning og det norske samfunnet. Vi er spesielt opptatt av likestilling, å skape tillit og dialog mellom ulike folkegrupper, og inkludering av kvinner og barn i kulturaktiviteter og arrangementer.