Årets vinnere av Brobyggerpris 2016

Aamir Sheikh arrangementer

Æres Brobyggerpris 2016 går til HM Dronning Sonia

Av Aamir J. Sheikh, leder av 14. augustkomiteen Norge

14. augutkomiteen har tildelt Æres Brobyggerpris 2016 til HM Dronning Sonja for Dronningens enestående engasjement for det flerkulturelle samfunnet og dets utfordringer.

Komiteen mener at Dronning Sonja har spilt en sentral rolle for inkludering, likestilling, minoritetskvinners rettigheter og brobygging mellom religioner og ulike kulturer. Komiteen har spesielt lagt merke til Dronningens sterke engasjement for å bedre innvandrerkvinners situasjon i Norge. Dronningen har ved flere anledninger møtt representanter for minoritetskvinner, både i forbindelse med konferanser, seminarer, i mottakelse på Slottet og ved besøk til private hjem.

Dronning har også sammen med Kongen tatt historisk initiativ for å bygge enda tettere bånd og forståelse mellom ulike religiøse leder ved å besøke ulike religiøse trossamfunn og samtidig invitere kristne av alle slag, jøder, muslimer, buddhister, hinduer, bahai, sikher, holister og humanetikere til dialog på Slottet. Komiteen mener at den norske identiteten har tatt opp i seg et kulturelt og religiøst mangfold. Ulikhet er en ressurs, og Dronning Sonja har ifølge komiteen vært en utmerket ambassadør for å fremheve mulighetene som ligger i det flerkulturelle Norge.

Brobyggerpris 2016 går til ildsjeler:

Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen, som er Norges nest mest internasjonalt sammensatte by, hvor 28 prosent av byens innbyggere har minoritetsbakgrunn. Drammen har innbyggere fra nær 150 land.

  dsc_4037   Ordfører, Tore Opdal Hansen, var den som ga startskuddet til Drammens svar på Groruddalssatsningen, Fjell 2020. Drammens ordfører arbeider aktivt for at Drammen skal være en inkluderende by. Han har vært med å starte opp internasjonale Drammen, startet av næringslivsledere for å få flere med innvandrerbakgrunn i arbeid. Han arbeider for at kommunen skal utvikle seg med et tjenestetilbud for alle innbyggere.

Komiteen har lagt merke til det brennende engasjementet til Drammens ordfører Tore Opdal Hansen for at alle arbeider med siktemål å videreutvikle en kommune som er til for alle – ikke bare majoriteten – enten det er i forhold til religion eller kultur. Som han selv sier: «Når vi lever i en by der stadig flere har en annen kultur, religion og historie, så blir det mer å feire enn bare jul og 17. mai» Tore Opdal Hansen er antagelig landets første ordfører som markerte muslimsk høytid Eid i rådhusets storstue. Han stiller opp ved kulturarrangementer, nasjonaldagsfeiringer og andre arrangementer som innvandrerorganisasjoner arrangerer alene, eller i samarbeid med kommunen.

Tore Opdal Hansen mener at veien til gjensidig respekt og forståelse ligger i evnen og viljen til å komme hverandre i møte, til å lære hverandre å kjenne og godta at vi er forskjellige. Han mener at menneskene kan være forskjellige, men mulighetene for å lykkes i Drammen må være like.

Mah-Rukh Ali er samfunnsengasjert forfatter og journalist. I 2005 skapte Mah-Rukh Ali historie gjennom å bli den første nyhetsoppleseren med minoritetsbakgrunn på riksdekkende TV NRK Dagsrevyen, deretter ble hun den yngste ankeren i TV 2 Nyhetene, og i dag jobber hun som distrikstredaktør i NRK.

Mah-Rukh Ali er oppvokst i Oslo, med lærermor og journalistfar og tre yngre brødre. Tidlig i tenåra satt hun i timevis på pidsc_4022kerommet og skrev debattinnlegg til avisene. Den gang følte hun at politikerne snakket direkte til henne. At det de sa om integrering handlet om hennes liv. Så hun skrev om sin vonde tilknytning til Norge, landet hun var født og oppvokst i, men som noen mente hun ikke hørte hjemme i.

Flere innlegg kom på trykk, Aftenposten gjorde et intervju og skrev på forsida: «Såret av nasjonen». Og hun ga ut boka «Den sure virkeligheten», bare 14 år gammel. Reaksjonene lot ikke vente på seg. En dag våknet hun og familien opp og så at postkassen var sprayet med hakekors og huset malt med skriften: «Hold Norge rent. Send svartingene hjem. Hvit makt. Go home pakkis!». Da hadde hun allerede fått drapstrusler i posten.

Mah-Rukh Ali er opptatt av hvordan vi skal forstå det som skjer i verden når det gjelder terror? Hun har utgitt sin andre bok høsten 2015 «Trusselen fra IS». Hun skriver i denne boken om vår tids mest komplekse og skremmende trussel. Og blant annet hva IS er? Hvordan IS ble skapt og hva de vil? Komiteen mener at hun er en viktig og sterk stemme. Hun er en rollemodell for mange.

Plan Norge, gjør et meget verdifullt arbeid for å sikre alle barn rett til å overleve, rett til utdanning og gir beskyttelse mot vold og overgrep.

Komiteen har spesieldsc_4050t lagt merker til at Plan Norge har jobbet i Pakistan siden 1997, og har arbeidet i 24 distrikter i 4 provinser. I fjor støttet Plan 1,6 million barn i Pakistan – i nær 5000 lokalsamfunn med skolegang, rent vann, helsetjenester o
g beskyttelse. Komiteen har også lagt merke til at Plan Norge har et spesielt fokus på å sikre jenter utdanning, stoppe praksisen med barneekteskap, tilgang til yrkesopplæring og gi opplæring i hvordan forebygge katastrofer. Etter komiteens mening er Plan Norge brobyggere mellom mennesker og kulturer.

Brobyggerkulturpris 2016 går til

Tore Hdsc_4055ogstvedt, som er Nordens fremste impresjonistiske maler, omtalt som World Class Painter. Tore Hogstvedt har sin største separatutstilling på Felix i Oslo fra 17.-22. august, hvor han viser sine malte o
riginal
bilder fra sin reise til Pakistan.   

Malala har inspirert kunstnerens arbeid. Tore bygger fred i sitt møte med naturen hvor lyset gir et nærvær og dialog. Han har som en nyhet i forbindelse med prisutdelingen malt selve inngangsporten til Malalas hjem i Pakistan. Dette orginalmaleriet er ett av hans hovedverk og vises for første gang den 14. august under tildelingen.  

Det var i 2014 at Hogstvedt reiste til Pakistan for å male de vakreste pakistanske landskapene. Blant annet dro han til Swat-dalen, byen der Malal Yousafzai ble født. Han var også i Gilgit-Baltistan Han er den første internasjonale maleren som har malt verdens nest største fjell, K2 som ligger i Pakistan.  Hogstvedt arrangerte i 2015 den historiske utstillingen, Beauty of Pakistan” i Oslo.

 Den fokuserte på de positive sidene av Pakistan, nemlig den vakre urørte naturen.   

Etter komiteens mening har Tore Hogstvedt bidratt med å bygge bro mellom det norske og det pakistanske samfunn gjennom sitt kunstneriske virke.