Om Oss


14. augustkomiteen ble dannet i 2003 for å feire Pakistans nasjonaldag i Norge. Komiteen er svært opptatt av likestilling og inkludering av kvinner og barn i feiringen av ulike kulturaktiviteter og arrangementer. Videre jobber komiteen målrettett for å minske avstanden mellom den norskpakistanske befolkning og det norske samfunnet. Komiteen skal delta aktiv i samfunnsdebatter for å minske avstand og misforståelser.