Besøk på Utøya 2011

David Bakke arrangementer

Besøk på Utøya 2011:

  • Per Ragnvald Berger, Holes ordfører (H)
  • Dr. Firdous Ashiq Awan, Pakistans Informasjons – og Media Minister
  • Naeem Sabir, Pakistans Ambassadør til Norge
  • Aamir J. Sheikh, Leder av 14. augustkomiteen Norge