Bred front mot terror

nyheter

Norske myndigheter, Den norske kirke, antirasister og norske muslimer møttes i sentrum av Oslo lørdag for å vise at de står sammen mot terror.

Markeringen ble utløst av selvmordsaksjonen i Stockholm sist helg, og fellesnevneren for alle som holdt appell på Jernbanetorget i den iskalde desembervinden, var en kategorisk fordømmelse av terror som virkemiddel.

– Det finnes ingen formildende omstendigheter som kan legitimere terror. Kategorisk fordømmelse er det eneste svaret. Det betyr ikke at vi skal overse det som skjer i land som Afghanistan og Irak, men dette er politiske og militære spørsmål som må drøftes i sin rette sammenheng, sa lederen av Islamsk Råd Norge, Senaid Kobilica.

Han la til at den overveldende majoritet blant muslimene tar avstand fra handlinger som sprer frykt og ødeleggelse, og at dette flertallet bærer et stort ansvar for å stanse dem som med vold vil styrte samfunnet.

Støre og Kvarme

Et par-tre hundre mennesker hadde tatt turen til sentrum for å høre korte innlegg fra blant andre utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Oslo-biskop Ole Christian Kvarme.

– Det er positivt at Islamsk Råd går i bresjen for å vise islams riktige ansikt og ta avstand fra de forvrengninger som terroristene skjuler seg bak. Oslo har mange trossamfunn, men vi er alle en del av samme by. Og vi er samlet i dag om ønsket å kunne bo trygt i vår felles by, sa utenriksministeren.

Kobilica, som også er imam, sa at Islamsk Råd har fått mange henvendelser fra muslimer som er blitt urolige over terroranslaget i Stockholm og det forhold at selvmordsaksjoner skjer nærmere Norge.

– Så vi sier det én gang for alle: Bruk av terror har ingen støtte i vår religion. Bevisste drap på uskyldige er en avskyelig handling. Vi må derfor hele tiden bekjempe fordommer og vrangforestillinger blant våre egne og hos andre, sa lederen av IRN.

Dialog

Biskop Kvarme sa at folk vil merke seg at det er Islamsk Råd som har tatt initiativet til denne klare markeringen mot terror.

– Den beste motkraften mot frykt og terror er å bli bedre kjent med hverandre. Dialog og samtaler er veien som peker framover. Isolering og fiendebilder skaper frykt og mye ondt, sier Kvarme til NTB.

Støre advarte også mot generaliseringer og stereotypier.

– Det som skjedde i Stockholm, er noe vi må ta fullstendig avstand fra. Her i dag samles vi for noe som står over alle inndelinger, alt som kan skille oss. Vi må vende ryggen til alt og alle som sprer frykt, sa utenriksministeren.

Zakaria Saaliti fra organisasjonen Ung Muslim oppfordret unge muslimer til å være kritiske til hvor de henter informasjon fra på nettet.

– Vi må ikke sluke rått det som ligger på YouTube og andre populære steder som bringer agitasjon, men rådføre oss med kloke imamer som har studert Koranen i årevis, sa representanten for de unge muslimene. (ANB-NTB)