Brobyggerpris 2010

nyheter

14. augustkomiteen Norge overrekker brobyggerpris hvert år til personligheter som gjør et verdifullt arbeid i forhold til brobygging mellom mennesker, religioner, kulturer og som samtidig bidrar med å minske avstanden mellom mennesker med ulik bakgrunn i det norske samfunnet og verden.

I år gikk brobyggerpris 2010 til følgende personligheter:

Torbjørn Jagland

Han har sittet på Stortinget og har vært Norges utenriksminister, statsminister og stortingspresident. Han er i dag generalsekretær i Europarådet og leder av Den norsk Nobelkomiteen.

Jagland er en forkjemper for fred i verden og likeverdighet av alle mennesker i verden uansett hudfarge, kultur eller religion.    

Han har hele sitt liv kjempet for en inkluderende og rettferdig integreringspolitikk, fremfor å splitte enkeltindivider i grupper. Han er en sterk stemme både i norsk og internasjonal politikk.  

Jagland er veldig opptatt av menneskerettigheter og demokrati oppbygging i Pakistan og har hatt flere viktige samtaler om dette tema med myndigheter i Pakistan.

Komiteen har spesielt lagt merke til Torbjørn Jagland målrettett arbeid for fred i Midt-Østen.

Jagland mener at en må slutte å snakke om en fredsprosess i Midtøsten. Det som trengs er en tydelig fredsavtale, overvåket av robuste internasjonale styrker.

Historien taler for seg: Når politikken ikke fungerer, overtar våpnene. Når det internasjonale samfunn ikke holder fast ved anerkjente prinsipper rakner alt. Da overtar de som har de mest fanatiske standpunktene på vegne av en av partene over alle debatter, i alle studioer og avisspalter.

Fred må bygges igjen og igjen mener Jagland, og vi gir ham vår fullstøtte i hans målrettet fredsarbeid, undertreket Aamir J. Sheikh, leder av 14. augustkomiteen Norge.

Angelina Jolie

Angelina Jolie er en verdensberømt artist, som er forkjemper for rettigheter til for de fattige i verden. Angelina Jolie er en sterk støttespiller for å bygge opp demokratiet og hjelpe flomrammede i Pakistan. Hun mener at Pakistan fortjener ”hver ensete bit av vår innsats.”

 Angelina Jolie har lagt ut en videomelding der hun bar om at folk ikke glemmer situasjonen for flomofrene i landet. Hennes nåværende besøk i Pakistan er det fjerde siden hun ble FN-ambassadør i 2001.

Angelina Jolie har oppfordret hele verdensledere og næringsdrivende om å hjelpe Pakistan ut av krisen landet står ovenfor nå. 14. augustkomiteen Norge, hedrer den målrettet innsatts Angelina Jolie gjør for Pakistan og gir henne fullstøtte!

Røde Kors Norge

Norges Røde Kors som jobber døgn rundt for å hjelpe mennesker i nød over heleverden og ikke minst flomofrene i Pakistan.

Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon og er politisk og religiøst uavhengig. Organisasjonen ble stiftet den 22. september 1865 av statsminister Frederik Stang, og er en av de eldste nasjonale Røde Kors-foreningene.

14. augustkomiteen Norge har lagt merke til Norges Røde kors President Sven Mollekleiv og Generalsekretær i Rødekors Børge Brendes enorme innsats og betydelig humanitære arbeid i forbindelse med hjelp til flomofrene i Pakistan!

14. augustkomiteen Norge er meget takknemlig til Norges Røde kors President Sven Mollekleiv og Generalsekretær Børge Brende for det enestående engasjementet til å hjelpe Pakistan. 

14. augustkomiteen Norge støtter Norges Røde Kors målrettede arbeid og oppfordrer alle til å gi sin støtte til Røde Kors for at de kan hjelpe flomofrene i Pakistan.

Imam Mahboob-Ur-Rehman

Han er en brobygger mellom muslimer og kristne.

Han er sterk motstander av boikott – men like sterk tilhenger av dialog. Det først han ønsket seg når han kom til Norge var dialog med nordmenn.

 Han er i dag sjef Imam i Norges første moské Islamic Cultural Center, nemlig Imam Hafiz Mahboob-Ur-Rehman.

Imam Hafiz Mahmoob-Ur-Rehman er en forkjemper for likestilling av muslimske kvinner i det norskesamfunnet og i Pakistan, han har hatt flere viktige samtaler om dette tema med myndigheter.

Imam Hafiz Mahmoob-Ur-Rehman slår fast ved at tvangsgift, kastesystemet og terrorisme har ingen plass i Islam og understreker at norsklov må følges og respekteres.

14. augustkomiteen vil med dette signalisere at vi setter stor pris på hans sterke engasjement.  Vi håper at denne brobyggerprisen vil være til inspirasjon og oppmuntring for hans viktig fredsarbeid videre.