Brobyggerprisen & Brobyggerkonsert 2014

Aamir Sheikh arrangementer

“Pride of performance award” og brobyggerpris

Komiteen er opptatt av å bygge broer mellom det norske og det pakistanske samfunnet, ved å skape møteplasser, fellesarenaer, dialog og gjennom økt kunnskap om hverandres kulturer, tradisjoner og verdier. Komiteen arrangerer brobyggingsarrangement mellom Norge og Pakistan, hvor både Norges H.M. Konge familie, statsminister, statsråder, Presidentskapet, stortingsrepresentanter, politiske partiledere, fylkesmannen, Oslos byrådsleder, Oslos ordfører, byråder, bystyrerepresentanter, Oslos biskop, næringsdrivende ledere, kulturpersonligheter sammen med norskpakistanere blir invitert og arrangementer er åpent for alle til å delta

Utmerkelse

Komiteen har besluttet om å overreke utmerkelse til ledere/enkeltindivider som jobber målrettett for og minskeavstanden mellom mennesker med ulikebakgrunn i det norskesamfunnet.

Pride of Performance Award

Komiteen har besluttet om å overreke ”Pride of Performance Award” til norskpakistanere som har bidratt til å skape historie i det norske samfunnet med pakistanskbakgrunn.

Brobyggerpris

14. augustkomiteen har besluttet om å overreke brobyggerpris hvert år til personligheter som gjør et verdifullt arbeid i forhold til brobygging mellom mennesker, religioner, kulturer og som samtidig bidrar med å minske avstanden mellom mennesker med ulik bakgrunn i det norske samfunnet og verden.

Følgende mottok priser:
  • 2003: Brobyggerprisen gikk til…

  • 2003: Pride of Performance Award gikk til…

  • 2003: Utmerkelsen gikk til…

[envira-gallery id=”3025″]