Kronprins Haakon får brobyggerpris 2011

Aamir Sheikh nyheter

14. augustkomiteen vil med glede og ære offentliggjøre at æres brobyggerpris 2011 går til:

H.K.H. Kronprins Haakon

Begrunnelse for æres brobyggerprisen 2011 til H.K.H. Kronprins Haakon:

På vegne av 14. augustkomiteen har jeg den ære og glede av å kunne meddele at komiteen har besluttet å gi æres brobyggerpris 2011 til H.K.H. Kronprins Haakon for hans verdifulle og langsiktige arbeid i forhold til brobygging mellom mennesker, religioner og kulturer.

Komiteen har spesielt lagt merke til Kronprinsens varme hjerte for de aller svakeste i verden, nemlig fattige mennesker.
Kronprinsen har utrykt hvor viktig det er at fattige menneskers verdighet respekteres når de skal hjelpes, og hvor viktig det er for folk i den rike verden å utvikle følelsesmessige bånd til dem som lider. Kronprinsens deltagelse i fakkeltoget og stå sammen i sorgen for flomofrene i Pakistan i fjor ga sterk signal til omverden.

Det er megetprisverdig at Kronprinsen er en av initiativtagere til verdighetsdag, som betyr å se og respektere den enkelte individ, og verdsette dets selvtillit og selvrespekt.

Etter komiteens menig har Kronprinsen bidratt med å minske avstanden og bygge broer mellom mennesker med ulik bakgrunn i det norske og i det internasjonale samfunnet, påpeker Aamir J. Sheikh, leder av 14. augustkomiteen Norge