Møt opp til barnetog på Pakistans nasjonaldag

Aamir Sheikh nyheter

14. augustkomiteen Norge inviterer til barnetog på Pakistans nasjonaldag den, 14. august 2011

Sted: Hovedinngangen til Frognerparken

Kl.: 0930

Det første barnetoget på
Pakistans nasjonaldag fant sted i Oslo, den 14. august 2003

I 2003 ble det for første gang arrangert et barnetog på Pakistans nasjonaldag. Barnetoget er en markeringsform komiteen har lært å kjenne fra den norske nasjonaldagsfeiringen.

Denne tradisjonen tar komiteen opp i egen nasjonaldagsfeiring for pakistanere bosatt i Norge, slik også nordmenn bosatt i andre land som for eksempel USA, Spania og Sverige gjør.

 

Komiteen er svært opptatt av likestilling og inkludering av kvinner og barn i feiringen av ulike
kulturaktiviteter og arrangementer. Videre jobber komiteen målrettett for å minske avstanden mellom den norskpakistanske befolkning og det norskesamfunnet.

Dato: 14. august 2011

Program barnetog 2011 ved Frogner-parken:

Fra kl.: 0930 – 1015

Det vil bli avhold korte hilsener ved Frogner-parken

Musikkorps vil spille den pakistanske og norske nasjonalsang live og vil følge barnetoget fra Frogner parken til den pakistanske Ambassaden i Oslo.

Barnetog vil gå presis kl.10:15 fra Frogner parken og avslutter ved den pakistanske Ambassaden i Oslo, hvor den pakistanske
Ambassadøren vil ta i mot barnetoget og ønsker velkommen.

 

Program ved den Pakistanske Ambassaden i Oslo:

Fra kl.: 1030 – 1130

Ambassadøren vil hilse på vegne av Presidenten og statsministeren i Pakistan. Etter hilsen skal Pakistanske Ambassadøren ha
flaggheising og Sinsen ungdomskorps vil da spille den pakistanske nasjonalsangen.

14. augustkomiteen har utsatt brobyggingskonsert til rett etter Ramzan, dvs til 7. september 2011 på Gamle Logen kl.1730 mer informasjon om hvem som blir æres gjester fra både Norge og Pakistan vil bli offentelig gjort 1. august 2011.

Når det gjelder hvem som får brobyggerpris 2011 vil bli offenteliggjort den, 14. august 2011.

Det vil bli en uforglemmelig arrangement, sier leder av 14. augustkomiteen, Aamir J. Sheikh.

14. augustkomiteen Norge takker Coca-Cola Norge, Lebara, Reitan gruppen for meget godt samarbeid!