Oppfordrer barneombudet

nyheter

Oppfordrer barneombudet

Av Athar Ali, leder av Norsk Innvandrerforum

 Barneombud Reidar Hjermann kommer ofte med utspill som er ment å ha fokus på barns rettigheter. Blant annet gjelder det barn med minoritetsbakgrunn. Det er i utgangspunktet positivt. Samtidig er en del av hans uttalelser svært kategoriske og kan virke stigmatiserende. Han har bl.a. uttalt at barn med minoirtetsbakgrunn ofte er utsatt for vold fra sine foreldre (aftenposten 121008). Det er noe han stadig gjentar. Det er en uttalelse som stempler alle foreldre med minoritetsbakgrunn noe selvsagt ikke er riktig. Barneombudet burde kanskje si noe om hvordan man kan forebygge det dersom det er et stort problem. Mange minoritetsforeldre trenger hjelp i forhold til å være foreldre i et annet land. Det er mange faktor som er med på å påvirke deres omsorgsevner og foreldrefunskjoner. Bant annet traumatiske erfaringer, ekskludering, marginalisering og diskriminering i Norge.

 I aftenposten 030310 uttaler Hjermann at foreldre påtvinger barn religiøs praksis noe han tenker ikke bør aksepteres. Han bør presisere hva som er galt i det? At barn lærer foreldrenes tro og språk er noe som nesten alltid skjer og ofte er en berikelse. Dersom det er tvang inn bilde er det noe helt annet. Er det slik at barneombudet her snakker utfra eget syn på religioner og deres praksis?  Dersom noen tvinges til å bruke hijab er det selvsagt feil. Derimot hvis noen ønsker å bruke hijab fordi det er en del av deres identitet så bør de ha lov til det. Jeg tror mange unge kvier seg å bruke hijab fordi de redde for reaksjoner fra flertallet i det norske samfunn. Bør ikke barneombudet støtte disse ungenes rett til å bruke hijab?

Vi vil på ny oppfordre barneombudet til ta orde for at barn og unge med minoritetsbakgrunn som hovedregel plasseres i fosterhjem som gjenspleier deres kultur og språk bakgrunn slik også barnevernslovens paragraf 4-15 forutsetter. Det har stor betydning for bl.a. barns trygghet og identitet. Dessverre blir mange barn med minoritetsbakgrunn plassert i etniske norske fosterhjem hvor de mister morsmål, sin kulturelle og religiøse identitet. Det er en utvikling som burde bekymre barneombudet. Vi lurer på hvilke reaksjoner vil det ha skapt dersom et etnisk norsk barn ble plassseret for eksempel i et somalisk fosterhjem hvor barnet ikke kunne snakke norsk, spise norsk mat, feire jul og påske?

 Barnevernet har en lovpålagt oppgave i henhold til paragraf 3-1 til å drive forebyggende arbeid. Det vil ha stor betydning for barns oppvekstvilkår. Ikke minst gjelder barn med minoritetsbakgrunn. Dessverre blir det i liten grad gjort. Det er noe som også bør bekymre barneombudet. Istedenfor å komme med generelle og negative uttalelser om innvandrermiljør bør barneombudet ta initiativ til et samarbeid med disse miljøene og deres organisasjoner.