Vokser med engasjement og lave priser

nyheter

Mobilselskapet Lebara kombinerer lave ringepriser med et oppriktig samfunnsengasjement i det flerkulturelle Norge.

Markedets laveste ringepriser til utlandet og et genuint engasjement innen idrett, kultur, dans, musikk og relasjonsbygging har gjort Lebara til en kjent merkevare i det flerkulturelle Norge.

–Vårt samfunnsengasjement er ekte og viktig. Vi er et av Norges mest flerkulturelle selskap med 60 ansatte fra 23 nasjoner og vi har over 190.000 mobilkunder fra alle verdenshjørner. Derfor satser vi bevisst på å støtte opp om flerkulturelle prosjekter og aktiviteter, sier administrerende direktør Hanne Løvstad.

– Vi har en bevisst satsing på mangfoldsledelse og et flerkulturelt miljø innad i organisasjonen. I tillegg har vi i alle år vært opptatt av å sponse flerkulturelle tiltak. Vi har vokst gjennom å delta på små og store arrangementer. Ved å støtte opp og vise at vi er interessert oppnår vi gode relasjoner
 og godt samarbeid, sier Løvstad.

Bevisste på å bidra
Etter hvert som Lebara har vokst har mobilselskapet blitt mer og mer bevisst på å bidra i det flerkulturelle samfunnet som er Lebaras kundegruppe. 

– Vi vet at mange av de som er i målgruppen vår driver med aktiviteter som ikke er typisk norsk og derfor har vanskeligere for å få oppmerksomhet 
og støtte. Vårt ønske er å kunne bidra på best mulig måte slik at de også får mulighet til å drive med fritidsaktiviteter, sier Løvstad.

Norges Cricket Forbund, Tabanka Dance Ensemble, Oslo City FC og 14. August Komiteen er blant noen av de som får midler fra mobilselskapet. 
På samme måte som 14. August Komiteen er opptatt av å bygge broer mellom det norske og det pakistanske samfunnet, ønsker Lebara å skape dialog gjennom økt kunnskap om ulike kulturer, tradisjoner og verdier som finnes i Norge.

Etter flomkatastrofen som rammet Pakistan sen-sommeren 2010 har Lebara også engasjert seg utenfor Norge. Lebara støttet Røde Kors økonomisk i arbeidet i Pakistan og i februar dro Hanne Løvstad til Pakistan som del av en norsk næringslivsdelegasjon. Bakgrunnen for besøket var en invitasjon fra Pakistans statsminister, Syed Yousaf Raza Gillani, som ønsket å møte norsk næringsliv.

– Internasjonale investeringer er helt vesentlig for å bedre Pakistans økonomi, ved siden av bistandsmidler landet mottar. Lebara er et lite selskap i internasjonal sammenheng, men vi har en helt spesiell kunnskap og forståelse for andre kulturer, og kan være et talerør og diskusjonspartner overfor andre aktører som ønsker å investere ute, sier Lebara-sjefen. Pakistan framstår i dag som mulighetenes land og døren står vid åpen for internasjonale aktører.

Lærer barn å svømme
Siden i fjor sommer har mobilselskapet også ønsket å engasjere seg for å øke barns svømmekunnskaper. – Den tragiske drukningsulykken på Svarttjern i fjor sommer, hvor to brødre på ni og tolv år mistet livet, åpnet øynene våre for barns svømmekunnskaper. Halvparten av alle 10-åringer kan ikke svømme, og 30.000 barn går ut av fjerdeklasse uten å ha tilegnet seg ferdighetene i bassenget eller sjøen. Her er barn med innvandrerbakgrunn klart overrepresentert. Dette til tross for at læreplanen fastslår at barn skal være svømmedyktige på dette klassetrinnet. Vi ønsker å gi vårt bidrag til å bedre de dårlige svømmekunnskapene hos innvandrerbarn. Ingen liv bør gå tapt fordi barn ikke kan svømme, sier Løvstad.

Resultatet ble Lebara Svømmeskole, som for første gang gikk av stabelen i påskeuken på Nortvedt Bad i Groruddalen i Oslo. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Norges Svømmeforbund og den lokale svømmeklubben Speed. Hele 90 barn var med på kurset, der hovedfokuset var å gjøre de trygge i vannet og lære barna de aller første svømmetakene. Ambisjonene er å gjennomføre dette to ganger årlig, vår – og høst.

Et godt forbilde
Sentralt i selskapets samfunnsengasjement står også Lebara Kulturfond, som årlig deler ut en halv
million kroner til små og store, flerkulturelle tiltak.
- Vi har hatt en eventyrlig utvikling de siste årene og vil gjerne gi noe tilbake til de som bidrar til det fargerike fellesskapet i Norge. Vi oppdaget at det er for få kulturstipend som går til innvandrere og folk med flerkulturell bakgrunn. Derfor gjorde vi noe med det, forteller Løvstad.

Lebara Kulturfond ble derfor etablert våren 2010, og det deles ut en halv million til flerkulturelle aktiviteter og tiltak hvert år. Tøyen skoles orkester, sammen med 17 andre lag og foreninger var noen av de som mottok støtte høsten 2010. Tøyen skoles orkester mottok 30.000 kroner.

Tøyen skole ønsker å bygge opp et helt symfoniorkester. Prosjektet er inkludert i skoletiden og det jobbes tett med instrumentale lærere. Dette gir barn som vanligvis ikke ville fått mulighet til det en estetisk og kunstfaglig utdanning i tillegg til å rekruttere flere minoriteter inn i kor, korps og kulturskoler.

– Jeg synes at det burde blitt bevilget nok til drift fra stat og kommune, men når det ikke skjer så synes jeg at flere private aktører burde gjøre som Lebara. Lebara er ett godt forbilde for alle bedrifter. Flere bedrifter burde lære av deres samfunnsengasjement, sier Sissel Larsen, leder og ildsjelen bak Tøyen skoles orkester.