ÆRESBROBYGGERPRIS 2011 TIL H.K.H. KRONPRINS HAAKON

Aamir Sheikh nyheter

I dag den, 5. desember 2011 ble det overrakt æresbrobyggerpris til H.K.H. Kronprins Haakon av 14. augustkomiteens leder Aamir J. Sheikh i Det Kongelige Slott.

14. augustkomiteens leder, Aamir J. Sheikh begrunner æresbrobyggerpris 2011 slik:

– På vegne av 14. augustkomiteen har jeg den ære og glede av å kunne meddele at komiteen har besluttet å overrekke æres brobyggerpris 2011 til H.K.H.Kronprins Haakon for Kronprinsens verdifulle og langsiktige arbeid i forhold til brobygging mellom mennesker, religioner og kulturer.

– Komiteen har spesielt lagt merke til Kronprinsens varme hjerte for de aller svakeste i verden. Kronprinsen har utrykt hvor viktig det er at fattige menneskers verdighet respekteres når de skal hjelpes, og hvor viktig det er for folk i den rike verden å utvikle følelsesmessige bånd til dem som lider.

– Kronprinsens deltagelse i fakkeltoget sammen med den norsk-pakistanske befolkningen i fjor ga et sterkt signal til hele det norske samfunnet om å bidra til hjelp for flomofrene i Pakistan, noe komiteen er meget takknemlig for.

– Det er også meget prisverdig at Kronprinsen er en av initiativtagere til verdighetsdag, som betyr å se og respektere den enkelte
individ, og verdsette dets selvtillit og selvrespekt.

– Etter komiteens mening har Kronprinsen bidratt med å minske avstanden og bygge broer mellom mennesker med ulik bakgrunn i det norske og i det internasjonale samfunnet.

Komiteens nestleder Muhammad Anwar Soofi gratulerte også H.K.H. Kronprins Haakon med æresbrobyggerprisen 2011.