Årets Brobyggerpris 2014 går til Cecilie Landsverk og Geir Lundestad.

Aamir Sheikh arrangementer, nyheter

Cecilie Landsverk, dyktig og meget engasjert Norges ambassadør til Pakistan. Landsverk har bidratt til å minske avstand mellom Norge og Pakistan gjennom å delta aktivt på ulike arena og bidratt til dialogsmøter med politikere, næringslivet, religiøse ledere og enkelte individer.

CecilieLandsverk tok initiativet til å arrangere ski-dag i Pakistan i år – i Swat-dalen, byen der Malala ble født og skutt og overlevede. Skidagen ble arrangert for å fremme frihet, fred og harmoni for barn og befolkning i Swat-dalen. Som ble meget vellykket og godt likt av barna og befolkningen i Swat-dalen.

Geir Lundestad, en tydelig og sterk stemme i verden. Hans verdifulle samfunnsnyttige innsats gjennom virke som direktør for Det Norske Nobelinstitutt og som sekretær for den Norske Nobelkomiteen, herunder også hans innsats for å bevare og styrke fresprisenes internasjonale anseelse. Etter komiteens menig har Geir Lundestad bidratt med å minske avstanden mellom mennesker med ulik bakgrunn på internasjonalt nivå og i det norske samfunnet.

– Vi er glad stolt av å gi brobyggerpris 2014 til to modige, engasjerte og dyktige personligheter, sier Aamir J. Sheikh, leder av 14. augustkomiteen Norge.

Prisene vil overrekkes prisvinnerne på brobyggingskonsert mellom Norge og Pakistan den, 14. august 2014 på Nobel Fredssenter kl.18:30 åpent adgang.

Pakistans tidligere utenriksminister Hina Rabbani Khar og Norges utenriksminister Børge Brende vil også være tilstedet under prisutdelingen og samtidig overreke brobyggerprisen på vegne av 14. augustkomiteen Norge.

Aktivt arbeid med integrering
Brobyggerprisen er tidligere tildelt blant andre H.M. Kong Harald, HKH Kronprins Håkon, Erna Solberg, Thorbjørn Jagland, Wenche Foss, Syed Yusuf Raza Gilani, tidligere statsminister i Pakistan og Malala Yousufzai Prisen deles ut av 14. augustkomiteen, som arrangerer Pakistansk nasjonaldag i Norge.

Samfunnsbyggende
14. augustkomiteen jobber for å bygge bro mellom det norske og det pakistanske samfunnet, og har et spesielt fokus på møteplasser og dialog, samt å øke pakistanere og nordmenns kunnskap om hverandres kultur, tradisjoner og verdier.

Om 14. augustkomiteen
– 14. augustkomiteen har siden 2003 arrangert feiringen av Pakistans nasjonaldag i Norge. Komiteen står også bak gjennomføringen av det første barnetoget på Pakistans nasjonaldag, inspirert av den norske 17. mai feiringen.

 

– Komiteen arbeider for å minske avstanden mellom den norskpakistanske befolkning og det norske samfunnet. Den er spesielt opptatt av likestilling, utdannelse, å skape tillit og dialog mellom ulike folkegrupper, og inkludering av kvinner og barn i kulturaktiviteter og arrangementer.

 

– 14. augustkomiteen har i samarbeid med Norges Røde Kors og det pakistanske miljøet i Norge arrangert flere arrangementer, blant annet støttekonsert og fakkeltog for flomofrene i Pakistan, hvor HKH Kronprins Haakon tente den første fakkelen.

Foto: Ken Opprann

 

-14. augutkomiteen inviterte Malala Yousufzai til Norgesbesøk i år 13. – 15. juni hvor hun blant annet hadde møte med Kronpris Haakon, statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende, Stortingspresident Olemic Thommassen og den norske-pakistanske befolkning for å sette utdannelsen på dagsorden.