Brobyggerpris 2012 til meget dyktig politiker Erna Solberg, som har et varmt hjerte for de alle svakeste i verden!

Aamir Sheikh nyheter

Brobyggerpris 2012 til en av de mest profilerte rikspolitikerne gjennom flere år. Hun har vært kommunalminister under Bondevik II – regjerringen (2001-2005) og er nå Høyres leder og statsministerkandidat foran kommende Stortingsvalg 2013, nemlig Erna
Solberg.

Erna Solberg setter det enkelte mennesket i sentrum. Hun har kejmpet for enkeltmenneskets rett til å være annerledes. Hun er grunnleggende positiv til mangfold og til individuell frihet. Hun er en politiker med lang politisk erfaring. Hun har gjennom sitt
politiske engasjement bevist hvor kunnskapsrik, ansvarlig og løsningorientert hun er.

Hun står for et liberalt-konservativt menneskesyn som vektlegger verdien av mangfold i samfunnet. Som leder av Høyre jobber hun målrettet for å bygge broer mellom mennesker med minoritetsbakgrunn og det norske samfunnet.

Hun tok initiativ til direkte kontakt med minoritetsmiljøene, gjennom dialogsmøter og ved blant annet å besøke menigheter, trossamfunn, innvandrerorganisasjoner og minoritetsungdommer. Hun har i hele sitt politiske liv kjempet for en
inkluderende og rettferdig politikk fremfor å splitte enkeltindivider i grupper, og er en sterk stemme i norsk politikk.

Under hennes ledelse i Høyre ble næringslivssamarbeidet med Pakistan prioritert, med vekt på å etablere samarbeid mellom små og mellomstore norske og pakistanske bedrifter. Komiteen har spesielt lagt merke til Erna Solbergs varme hjerte for de aller svakeste i verden.  Når Pakistan ble rammet av flom i 2010 stilte Erna Solberg seg opp midt i Karl Johan og oppfordret den norske
befolkningen og regjeringen til å bidra til mer hjelp til Pakistan. Det resulterte i at Pakistan fikk til sammen kr. 400 millioner i støtte for hjelp til flomrammede i Pakistan. Pakistans gjeld til Norge på 20 millioner dollar ble slettet på betingelse av at et tilsvarende beløp brukes til gjenreisning av Pakistan.

Erna Solbergs deltagelse i støttekonserten for flomofrene i Pakistan var et sterkt signal om at hun sto sammen med alle norsk-pakistanerne i sorgen over alle de uskyldig menneskene som var rammet av katastofen. Komiteen mener hun er en ærlig og
modig leder som tørr å ta standpunkter i vanskelige politiske saker ikke minst innenfor integreringfeltet, og som har bidratt med å minske avstanden mellom mennesker med ulik bakgrunn i det norske og i det flerkulturelle samfunnet.