Dialogsmøte med alle Imamer i Oslo

Aamir Sheikh nyheter

Invitert til møtet var grunnleggeren av NOOR TV, forsker og imam Allau ud-din Siddiqui.

Høyrepolitiker Aamir J. Sheikh forteller at imamer fra hele Norge var til stede på møtet, som ble arrangert av 14. august-komiteen.

– Foreldre må engasjere seg

– Hovedbudskapet til Siddiqui var at når unge mennesker isolerer seg, må man være på vakt. Det er viktig at man omgås hverandre, og at foreldre deltar aktivt i skolearbeidet, sier Sheikh.

En del unge muslimer i den vestlige verden føler seg tiltrukket av ekstrem islamisme. Også norske ungdommer har reist til treningsleire i utlandet for å forberede seg til jihad, noe imamene tar sterkt avstand fra.

– Det er bred enighet blant imamene om at alle muslimske miljøer må samarbeide med myndighetene, og at man skal respektere ulikheter, sier han til NTB.

Møter Bondevik

Gjennom sin TV-kanal NOOR TV, som sendes fra Storbritannia til store deler av verden, forsøker Siddiqui å spre kunnskap om moderat islam.

– Målet med kanalen er å presentere et balansert, moderat og sant ansikt av islam til både muslimer og ikke-muslimer over hele verden, sier Sheikh.

Imamen skal også ha møter på Stortinget og møte tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik samt biskop Ole Christian Kvarme.

Åpent møte

Det offisielle besøket avsluttes med et åpent møte med temaet «Er islam en trussel for Vesten?» i moskeen til World Islamic Mission på Grønland i Oslo søndag.

– Han skal blant annet snakke om aktuelle temaer som bønnerom på skolene og reaksjoner på den kontroversielle Muhammed-filmen, forteller Sheikh.

Han sier Siddiqui er klar på at kristne og muslimer må samarbeide tettere, og at prester og imamer i lokalsamfunnet må snakke med hverandre.

(NTB)