Dialogsmøte mellom USA og Pakistan

nyheter

Dialogsmøte mellom USAs utenriksminister Hillary Rodham Clinton og Pakistans utenriksminister Makhdoom Shah Mahmood Qureshi

Av Aamir J. Sheikh – 24. Mars 2010

Den amerikanske Ambassadør til Pakistan, Richard Holbrooke åpnet dialogsmøte mellom USA og Pakistan og ønsket velkommen til Pakistans utenriksminister Makhdoom Shah Mahmood Qureshi og USAs utenriksminister Hillary Rodham Clinton. Møtet fant sted 24. mars 2010 i Utenriksdepartementet, Washington, D.C.

Clinton sa følgende på dialogsmøtet:

– I dag markerer vi begynnelsen på et nytt stadium i forholdet mellom Pakistan og USA. Med denne Strategi Dialog vil vi møte hele spekteret av interesser og bekymringer som er viktige for de pakistanske og amerikanske folk, inkludert nasjonal sikkerhet, økonomisk vekst, landbruk, energi, utdanning, helse, sosial fremgang, med et nytt nivå av forpliktelse og fokus.

– Hvis noen spør oss hva som virkelig har forandret seg, og hvorfor er denne dialogen så spesiell. Vel, til å begynne med, er dette første gang i historien at en slik dialog har vært ledet av en Utenriksminister fra Pakistan og Utenriksminister fra USA. Vi har også etablert nye prosedyrer. Med denne dialogen har vi identifisert prosjekter på viktige områder og skapt et veikart for å lage konsistente fremgang. Arbeidsgrupper bestående av eksperter og beslutningstakere fra begge land. Utenriksminister Qureshi og jeg vil være kontrollere at arbeid og vi vil bli involvert i den, og våre lag skal møtes igjen senere i år, denne gangen i Pakistan.

Inviteringer viktig for Pakistan

Utenriksminister Clinton understreket i dialogsmøtet om at en av ingrediensens for at Pakistan og USA kan få suksess vil være inviteringer, investeringer og investeringer. Bedriftenes investeringer er helt avgjørende. Hun påpekte om at Pakistans økonomi begynner å komme seg, takket være pengeroverføringer fra pakistanere og familier som bor i utlandet. Men muligheten til å arbeide, gå på skole, for å starte en bedrift, å bygge en karriere er fremdeles utenfor rekkevidde for altfor mange

Clinton var opptatt av at investeringer vil være helt avgjørende for Pakistans langsiktig fremgang og hun gledet seg å jobbe med Strategisk som vil bidra til å forme godt samarbeid fremover. Hun understreket også om at for å nå dette målet, må hun ha et meget tett samarbeid med sin kollega, Pakistans Utenriksminister Makhdoom Shah Mahmood Qureshi.

– Utenriksminister Qureshi og jeg har fungert godt i samarbeid de siste 15 måneders periode, og jeg er veldig takknemlig for hans kreativitet og lederskap.

Pakistan takket USA

Pakistans Utenriksminister Makhdoom Shah Mahmood Qureshi takket USAs Utenriksminister Hillary Rodham Clinton for godt samarbeid og støtte.

Qureshi understreket følgende:

Jeg vil ikke overdrive hvis jeg sier at i dag, den 24. mars, vil bli anerkjent i dagene som kommer som en viktig dag i US-Pakistan vennskap. Fordi i dag, har vi forsøkt å omdirigere dette forholdet inn i et partnerskap. Jeg husker det første møtet som mange av dere deltok i New York da vi diskuterte ideen i Pakistan American Foundation.  –  Jo mer jeg kommuniserer med deg, jo mer innser jeg hvor mye du bryr deg – hvor mye du bryr deg om Pakistan. Du er amerikanske borgere, men du har samtidig ditt hjerte og sjel i Pakistan. Jeg er stolt av deg. Og jeg ber deg om å hjelpe Pakistan for å styrke demokratiske verdier i Pakistan. Etter mange år er vi tilbake på sporet.

– I dagens Pakistan, har vi et fungerende demokrati. I dagens Pakistan, kan jeg med stolthet si at vi har en svært uavhengig rettsvesen. I dagens Pakistan, har vi svært uavhengige medier. I dagens Pakistan, har vi en voksende, et levende sivilt samfunn og kollektivt, kan vi ta Pakistan til det nivået den burde gå til. Vi er ikke et fattig land. Vi er et rikt land. Vi er rik på menneskelig kapital. Vi er rike på ressurser. Vi trenger bare å utnytte dem bedre. Og hvis vi kan gjøre det, er jeg overbevist om at vi vil vokse. Og ganske snart, vil vi vokse med 6 til 7 til 8 prosent.

Pakistan og fattigdom
Pakistans utenriksminister Qureshi var fast bestemt på å presse fattigdom ned, fast bestemt på å oppnå de målene som grunnleggerne av dette landet hadde satt – en visjon de hadde for Pakistan og grunnleggeren av partiet ppp – den økonomiske endringen, den sosiale endringen som de hadde lovet.  Qureshi var bestemt på jobbe målrettet til å oppnå dette og søkte hjelpe fra USA for å nå disse målene for Pakistan.

Qureshi sa påpekte at det er store forretningsmuligheter i Pakistan.

– Ja, det finnes utfordringer. Ja, det er vanskeligheter. Ja, vi går gjennom en vanskelig tid. Ja, det er en sikkerhet situasjon. Jeg kan ikke nekte for det. Men vi vil endre det. Og de siste to årene av denne demokratiske regjeringen, har vi vist og bidratt til forandringer.

Taliban

Qureshi sa også at taliban er på flukt.

–  Folket i Pakistan og opinionen i Pakistan er forent. Den vanlige borger har lidd. Uskyldige borgere har lidd på grunn av terrorisme. Men det har ikke svekket vår besluttsomhet. Hvert angrep gjør oss mer bestemt på å bekjempe terrorisme og å reversere ekstremisme. Og vi vil lykkes, fordi tap er ikke et alternativ. – Med hjelp fra USA og godt samarbeid med hverandre og med dette nye partnerskapet, tror jeg vi vil nå våre mål raskere enn ventet. Avsluttett Pakistans utenriksminister Makhdoom Shah Mahmood Qureshi sin tale.