Fakkeltog mot ekstremisme

Aamir Sheikh nyheter

Stiftelsen Dialog for fred inviterer hele det norske samfunnet til å delta på fakkeltog mot ekstremisme i det norske samfunnet.

Hvem som deltar og holder appeller vil bli oppdatert. Spre ordet videre og inviter alle dere kjenner til å delta på fakkeltoget!

Tid: 26.01, kl. 1800
Sted: Jernbanetorget (fakkeltog vil gå fra Jernbarnetorget og avslutte utenfor Stortinget).