Gratulerer med dagen Pakistan

nyheter

Aamir J. Sheikh, leder av 14. augustkomiteen Norge gratulerer Pakistan som feirer dagen for undertegnelsen av Lahore Resolusjonen den, 23. mars som la grunnlaget for opprettelsen av Pakistan.

Vi jobber kontinuerlig for større toleranse, til å håndheve lov og rett og opprettholde prinsippene for demokrati i begge våre land. Som Mohammad Ali Jinnah sa, “historien om Pakistan, sin kamp og sine prestasjoner, er selve historien om store menneskelige idealer, sliter med å overleve i møte med store sjanser og vanskeligheter.”

Det er viktig at vi slår ring rundt dette budskapet og Pakistan må jobbe målrettett for å oppfylle visjonen av sine grunnleggere. Vi støtter Pakistan med å hedre disse idealene og den tapre ofrer det pakistanske folk gjør hver dag i kampen mot voldelig ekstremisme.

14. augustkomiteen Norge støtter Pakistan med å arbeide for en mer fredelig og fremgangsrik Pakistan.

Pakistan Zinda Abad!