Pakistan feirer 23. mars – Gratulerer!

Aamir Sheikh nyheter

Av Aamir J. Sheikh, leder 14. augustkomiteen Norge

Den pakistanske ambassaden i Oslo heiser flagget. 23. mars markeres som “Pakistans dag”. Det er gått 72 år siden resolusjonen om opprettelse av egen stat Pakistan ble vedtatt den, 23. mars 1940.

Vi jobber kontinuerlig for større toleranse, til å håndheve lov og rett og opprettholde prinsippene for demokrati i begge våre land. Som Mohammad Ali Jinnah sa, “historien om Pakistan, sin kamp og sine prestasjoner, er selve historien om store menneskelige idealer, sliter med å overleve i møte med store sjanser og vanskeligheter.”

Det er viktig at vi slår ring rundt dette budskapet og bidrar til at Pakistaske politiskepartier jobber målrettett for å oppfylle visjonen av grunnlegeren Mohammad Ali Jinnah. Vi støtter Pakistan med å hedre disse idealene og den tapre ofrer det pakistanske folk gjør hver dag i kampen mot voldelig ekstremisme.

14. augustkomiteen støtter Pakistan med å arbeide for en mer fredelig og fremgangsrik og demokratisk Pakistan.

Pakistan Zinda Abad!