Jesus er en av de mest betydningsfulle profetene i islam

Aamir Sheikh nyheter

 Av Muhammad Usman Rana

Adventstiden er det mange norske muslimer som får spørsmål om de skal feire jul. Mitt svar pleier å være at muslimer, med deres lidenskapelige tro på Jesus, i realiteten har større grunn til å feire Jesu fødsel enn mange ikke-muslimer.

Selv om det er kjent i ikke-muslimske kretser at muslimer tror på Jesus til en viss grad, er det langt fra alle som vet at Jesus, eller Isa på arabisk, er en av de mest betydningsfulle profetene i islam. En muslim er seg bevisst dette og nevner ikke hans navn uten å legge til «fred være med ham». Hele 25 ganger er Jesu navn nevnt i Koranen, og flere ganger er han presentert på indirekte vis, som «Marias sønn», «Messias» og «Guds profet». Til  sammenligning er ikke profeten Mohammads navn å finne mer enn fem ganger. Et eget koransk kapittel bærer jomfru Marias navn, og hun omtales som en hederlig og gudfryktig kvinne. Med disse egenskapene fungerer hun som et forbilde for muslimer.

Tror på jomfrufødsel

I likhet med de kristne tror muslimene på jomfrufødselen. Jomfru Marias undring når hun får nyheten om at hun skal bære frem en hellig sønn, er gjengitt i kapittelet «Maria»: «Hvordan skal vel jeg få en sønn, da ingen mann har rørt meg?» (19:20).

Også troen på mirakler utført av Jesus er noe kristendommen og islam har til felles. I Koranen heter det at Jesus helbredet spedalske og vekket opp de døde. Ikke minst beretter Koranen om mirakelet der den nyfødte Jesus fra vuggen forsvarte sin mor som ble utsatt for ondsinnede rykter etter jomfrufødselen.

Til tross for at likhetene mellom hvordan muslimer og kristne betrakter Jesus er tallrike, symboliserer nettopp han også de sentrale forskjellene mellom disse to monoteistiske religionene. Islams noe strengere monoteisme avslår ideen om at Jesus var Guds sønn eller en manifestasjon av Gud. I islamsk teologi er han en viktig profet som brakte Guds budskap til menneskeheten. Dessuten har asketen Jesus en unik og privilegert posisjon innenfor islamsk sufisme. Den andalusiske filosofen og sufisten Ibn Arabi på 1100-tallet karakteriserte Jesus som sin første læremester og fant sterk inspirasjon i ham.

 

Ikke korsfestet

Men Jesus er ikke bare en viktig profet for muslimene. I tradisjonell islams forståelse av verdens utvikling frem mot dommedag innehar Jesus selve helterollen. Muslimer tror ikke at Jesus ble korsfestet eller at han døde, men at han isteden ble fraktet opp til himmelen, der han nå lever.

På et bestemt tidspunkt vil han så komme ned til jorden igjen for å overvinne Antikrist og skape fred og rettferdighet. Ifølge Koranen lot Gud hans fiender tro at det var Jesus som ble korsfestet: «… de drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke, men det fortonet seg slik for dem» (4:157).

Jesu opphøyde status i islamsk tradisjon tatt i betraktning, trenger man ikke tenke seg om to ganger før man ønsker norske muslimer en god jul.