Lebara støttet flomofrene i Pakistan

nyheter

Under prisutdelingen i regi av 14. augustkomiteen Norge, overrakte Hanne Løvstad, Administrerende Direktør i Lebara en sjekk på 100.000 kroner til Røde Kors sitt arbeid for flomofrene i Pakistan.

14. augustkomiteens leder, Aamir J. Sheikh takket Hanne Løvstad og Lebara for støtten de ga flomofrene i Pakistan.