Næringslivsdelegasjon besøkte Pakistan

nyheter

(Fra venstre: Hanne Løvstad (CEO Lebara), Robert Kvile (Den norske ambassadør til Pakistan), Aamir J. Sheikh (leder av 14. augustkomiteen Norge og bystyrerepresentant for Høyre i Oslo) sammen med  Pakistans statsminister Yusuf Raza Gilani.

Aamir J. Sheikh, leder 14. august komiteen en norsk næringslivsdelegasjon til Pakistan.

 Bakgrunnen for besøket var at pakistans statsminister, Syed Yusuf Raza Gilani, gjennom den norske 14. august komiteen ønsket å møte norsk næringsliv for å vise investeringsmulighetene i Pakistan.

Statsminister Yusuf Raza Gilani sørget for et meget godt program for den norske næringslivsdelegasjonen, der man fikk møte statsministeren selv, i tillegg til aktuelle ministre i sentralregjeringen, politisk ledelse på delstatsnivå og lokalt næringsliv. Det ble knyttet gode kontakter mellom norsk næringsliv, myndighetene i Pakistan og det lokale pakistanske næringsliv.

Statsminister Gilani understreket i møte med delegasjonen at den eneste måten å få bukt med ekstremisme og terrorisme er økonomisk vekst. Derfor har Pakistan behov for utenlandske investeringer. I tillegg garanterte han for sikkerhet til utenlandske investorer og at pakistanske myndigheter ville stille opp med nødvendige ressurser for å oppnå dette.

Den norske næringslivdelegasjonen fikk en god innføring i den næringsvennlige politikken som føres av de pakistanske myndigheter. Pakistan ønsker særlig at Norge skal bidra med investering og kunnskap innenfor energi, gass, olje, utbygging av infrastruktur og boligbygging. I tillegg er Pakistan en stor produsent av landbruksprodukter og ønsker å eksportere mer til det vestlige markedet. Det ble knyttet positive kontakter med produsenter av mango, og det er lagt til rette for en økning av smakfull, pakistanske mango til Norge og det europeiske markedet allerede fra inneværende sesong.

Hovedfokus under møtet var at man sammen med norske myndigheter skal få mer fokus på Pakistan som et spennende marked. Det første steget for dette er å knytte tettere kontakter mellom norsk og pakistansk næringsliv. Delegasjonen har lovet å påvirke norske myndigheter til å bruke sine handelsvirkemidler for at det skal bli lettere for norsk næringsliv å investere i landet.

Gilani understreket at han var glad for den innsatsen Telenor har gjort i landet og det initiativet de har tatt for å få til en investeringskonferanse om Pakistan i Norge i løpet av året. Den norske delegasjonen lovet å støtte dette positive tiltaket.

Følgende deltok i den norske delegasjonen: Aamir Javed Sheikh, leder 14. augustkomiteen Norge , Hanne Løvstad, CEO Lebara, Øyvind Brisa, Konserndirektør Bama, Shawn Harris, CEO Natur’s Pride, Tom Arne Nyborg, pendant asset management as, Muhammad Anwar Soofi, nestleder 14. august komiteen Norge.