Norsk-pakistanere feirer 23. mars dagen

Aamir Sheikh nyheter

Den pakistanske ambassaden i Oslo heiser i dag flagget.

23. mars markeres som “Pakistans dag”. Det er i dag 74 år siden resolusjonen om opprettelse av egen stat Pakistan ble vedtatt den, 23. mars 1940. Norsk-pakistanskere feirer dagen i dag med fest og glede.

I dag har President Mamnoon Hussain oppfordret landet til å avgi fast løfte om at ingen innsats ville bli spart for å sikre en respektabel status for landet i samfunnet av nasjonene og oppriktig følger prinsippene om samhold, tro og disiplin som en styrende kraft til å møte alle de utfordringene som vi står overfor i dag.

I sine tale på 74 årsdagen for vedtakelsen av den historiske Pakistan oppløsning, understreket Presidenten og statsministeren om at dagen i dag minner oss om visjonen om våre ledere for sin historiske kamp, enorme ofre og faste beslutning for et eget land å leve i fred og mote våre liv i henhold til vår tro og kultur.

Pakistan har hatt sivilt styre siden september 2008 under ledelse av president Asif Ali Zardari. Regjeringen ledes av Syed Yusuf Raza Gilani. Både sittende president og statsminister tilhører Pakistan People`s Party (PPP) som ved valget i februar 2008 økte sitt mandattall i nasjonalforsamlingen fra 81 til 121. Parlamentet ble oppløst i mars 2013 etter utløpet av femårsperioden og det ble tillyst valg i mai samme år.

Dette var første gang siden opprettelsen av Pakistan i august 1947 at en valgt nasjonalforsamling fikk sitte hele femårsperioden, uten militær intenvensjon eller andre typer avbrytelser.

Valget 11. mai 2013 ble en stor suksess for Nawaz Sharifs konservative parti som fikk vel 50 pst. av stemmene. Etter omvalg i enkelte kretser, som følge av uregelmessigheter, godkjente nasjonalforsamlingen 5.juni 2013 Sharif som statsminister, og han kunne dermed for tredje gang påbegynne arbeidet som regjeringssjef. Parlamentet og medlemmene av de fire delstatsforsamlingene valgte i juli 2013 den tidligere forretningsmannen Mamnoon Hussain til president. Hussain, som fikk over 80 pst. av de avgitte stemmene overtar i september 2013 etter Zardari.

Hussain er nær fortrolig med statsminister Sharif som har den reelle utøvende makten i landet mens presidentens makt normalt hovedsakelig er av seremoniell karakter.

Vi jobber kontinuerlig for større toleranse, til å håndheve lov og rett og opprettholde prinsippene for demokrati i begge våre land. Grunnlegger av Pakistan, Mohammad Ali Jinnah sa, “historien om Pakistan, sin kamp og sine prestasjoner, er selve historien om store menneskelige idealer, sliter med å overleve i møte med store sjanser og vanskeligheter.”

Det er viktig at vi slår ring rundt dette budskapet og bidrar til at Pakistaske politiskepartier jobber målrettett for å oppfylle visjonen av grunnlegeren Mohammad Ali Jinnah.

Vi støtter Pakistan med å hedre disse idealene og den tapre ofrer det pakistanske folk gjør hver dag i kampen mot voldelig ekstremisme, understreker Aamir J. Sheikh, leder av 14. augustkomiteen Norge.

Den pakistanske jenta Malala Yousafzai har blitt internasjonalt kjent og anerkjent for sin kamp for barns, og spesielt jenters rett til utdanning. Som kjent ble hun skutt av Taliban i buss på vei til skole på sitt hjemsted i Mingora, Swat-distriktet i oktober 2012.

Malala har blant annet vært i FN i New York og talt om viktigheten av å sikre alle barn rett til utdanning i tråd med FNs tusenårsmål nr. 2. For å kunne nå målet om utdanning for alle trenger vi en global, samlet kraftanstrengelse. Vi kjenner til at Solberg-regjeringen vil bidra til dette løftet både politisk og økonomisk påpeker Sheikh.

Undersøkelser viser at jenters utdanning har betydning for deres egen situasjon, og for økonomien i samfunnene de lever i. Det er nøkkelen til at de kan ta velbegrunnede valg senere i livet, og påvirker også forhold som barneekteskap, barnedødelighet og generell helse i befolkningen.

La oss all jobbe sammen for et enda bedre, tryggere , fremgangsrik og demokratisk Pakistan avslutter Sheikh. Pakistan Zinda Abad!