Påbegynner du master til høsten? Søk Alarga-stipend: 100 000 kroner for et toårig masterprogram. Søknadsfrist 23. april.

Aamir Sheikh nyheter

Påbegynner du master til høsten? Søk Alarga-stipend:

• 100 000 kroner for et toårig masterprogram.
• Du får mentor og sommerjobb hos en av landets viktigste bedrifter og institusjoner, masteroppgave med tema valgt sammen med partnerbedrift og fortløpende veiledning.
• Nettverksbygging med premissleverandører innen norsk næringsliv.
• Faglige og sosiale samlinger med partnerbedrift og øvrige stipendmottakere.

• En unik mulighet til å bygge en fremtidig karriere.

Søknadsfrist: 23. april 2012

Målgruppe
Norske studenter som kan dokumentere interkulturell kompetanse enten gjennom familiebakgrunn eller lengre opphold i utlandet ( Øst-Europa, Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika ) oppfordres til å søke!

Forutsetninger for å søke Alarga-stipend:
• Kandidaten skal være i ferd med å påbegynne et masterstudium.
• Kandidaten skal kunne dokumentere faglig dyktighet og interkulturell kompetanse.
• Kandidaten skal kunne dokumentere samfunnsinteresse og sosialt engasjement.
• Kandidaten skal beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig, samt minst ett annet språk.

Søknadsskjema: http://alarga.org/alarga-stipend/soknadskjema/

Har du spørsmål kontakt:
Dilek Ayhan,
Daglig leder, Alarga
E-post: [email protected]