Pakistans statsminister Syed Yusuf Raza Gilani: -Media kan spille avgjørende rolle for å fjerne falske og villedene inntrykk om Pakistan

Aamir Sheikh nyheter

ISLAMABAD, 15. oktober: Statsminister Syed Yusuf Raza Gilani oppfordret lørdag mediene til å spille avgjørende rolle for å fjerne de falske og villedende inntrykk, blir portrettert i verden om Pakistan.

Statsminister Gilani understreket under arrangement arrangert av Pakistan Media kommisjonen at intelligent og god bruk av media kan spille en viktig rolle i å løse interne og eksterne konflikter og uunngåelig ta sikkerheten og utviklingsbehov av landet.

Statsministeren understreket i sin tale sitat, – “i dag går landet gjennom de mest kritiske og utfordrende periode av historien og media spiller en betydelig rolle i dagens utfordrende scenario, spesielt i kampen mot terrorisme.”
Han sa at media også støtter den demokratiske regjeringens innsats for å dempe trusselen fra terrorisme, som har dukket opp som den mest krevende utfordringen for landet. Statsministeren sa at tilstedeværelsen av en uavhengig, progressive, robust og levende medier har lagt en positiv dimensjon til den nasjonale stolthet, ved å holde åpne et vindu av håp og optimisme.
Han sa at risikoer og trusler står overfor nasjonen og mediene er av samme forhold.
“Pakistanske Media, i dag, er helt fortrolig med det beste i nasjonal sikkerhetspolitikk og er kvalifisert til å gi støtte til regjeringen for å oppnå disse vitale målene,” la han til.  Statsministeren sa at regjeringen også helhjertet anerkjenner medias styrke og kraft og forpliktet seg til å samarbeide med media for å realisere nasjonale mål.
Statsministeren sa: «Vår regjering har vist eksepsjonell respekt for pressefriheten, i mangfold av synspunkter.”
Han sier regjeringen vil sikre at borgernes rett til å vite ‘lov er bevart på alle kostnader, slik at folk kunne få reell informasjon gjennom media.
Statsministeren sa: “Vi har aldri trodd på kultur trykk råd, sensur og kontroll av innhold eller informasjon.”
Han sa den demokratiske regjeringen har aldri kvalt media frihet og ingen journalist, poet eller forfatter har blitt satt bak lås for å gå imot regjeringens politikk, og heller ikke har noen restriksjoner blitt pålagt TV-kanaler eller aviser.
Statsministeren sa at regjeringen har gjort ytterste anstrengelser for å gi sikkerhet til mediapersons og beskytte livene til journalister og deres familier, men i kjølvannet av terrorhandlinger, har det vært uheldige hendelser.
Han appellerte til medieeiere til å gi forsikring og risiko dekning til sine ansatte. Statsminister Gilani sa at det er topp prioritet for regjeringen å løse problemene i arbeids journalister. “Regjeringen ønsker at journalister skal uttrykke sin mening uten frykt eller velvilje og regjeringen ville fortsette å forbedre arbeidsforholdene for mediapersons,” sa han.

Statsministeren forsikret om at regjeringen vil fortsette å støtte bestrebelser av journalister i forsvar for ytringsfrihet, beskyttelse av rettighetene til journalister og promotering av høy faglig standard og overholdelse av medieetikk.

Konferansen vedtok også en resolusjon, som besluttet å forsvare ytringsfrihet og verne journalister fra økende trusler mot sitt liv og intimidations og hindringer de møter mens de utfører sine profesjonelle plikter i et miljø med overveldende intoleranse, terrorisme, ekstremisme og straffrihet