Søk Alarga-stipend: 100 000 kroner for et toårig masterprogram.

Aamir Sheikh nyheter

Søk Alarga-stipend: 100 000 kroner for et toårig masterprogram.

• Du får mentor og sommerjobb hos en av landets viktigste bedrifter og institusjoner, masteroppgave med tema valgt sammen med partnerbedrift og fortløpende veiledning. • Nettverksbygging med premissleverandører innen norsk næringsliv. • Faglige og sosiale samlinger med partnerbedrift og øvrige stipendmottakere. • En unik mulighet til å bygge en fremtidig karriere.
Målgruppe:

*Norske studenter som påbegynner masterstudier høsten 2013.

*Norske studenter på heltidsstudier i utlandet som påbegynner 4. året av 5.-årige masterstudier høsten 2013.

*Internasjonale studenter på 1. året av 2-årige masterstudier i Norge.
Forutsetninger for å søke Alarga-stipend:

-Du kan dokumentere faglig dyktighet og interkulturell kompetanse. -Du kan dokumentere samfunnsinteresse og sosialt engasjement. -Du behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig, samt minst ett annet språk.

 

* Det forventes ikke av internasjonale studenter at de behersker norsk.

Årets søknadsfrist: 12. mai 2013
Søknadsskjema: http://alarga.org/alarga-stipend/soknadskjema/
Har du spørsmål kontakt: Dilek Ayhan, Daglig leder, Alarga E-post: [email protected]