Vellykket brobyggingskonsert og prisutdeling på Gamle logen i Oslo

Aamir Sheikh nyheter

Av Aamir J. Sheikh, leder 14. augustkomiteen Norge

14. august komiteen ble etablert i 2003 med hovedmål å bygge broer mellom Norge og Pakistan og mellom den norske og den pakistanske befolkningen bosatt i Norge.  Vi er opptatt av å kjempe for frihet, likhet og trygghet for alle – menn og kvinner. Rett til medbestemmelse og statens plikt til å beskytte og respektere sine borgere er komiteens viktige prinsipper.

 

14. augustkomiteen har feiret Pakistans nasjonaldagen i Norge siden 2003, med blant annet barnetog, overrekkelse av brobyggerpriser, Pride of Performance Award og utmerkelser, arrangert brobyggingsarrangementer, næringssamarbeid, støttekonserter i samarbeid med Norges Røde Kors, dialogsmøter med myndigheter og politiske ledere både i Norge og Pakistan for å få til et bedre og enda tettere samarbeid.

Utmerkelse til Pakistans tidligere ambassadør Robert Kvile

I år har 14. augustkomiteen Norge tildelt Utmerkelse til den Pakistans tidligere ambassadør Robert Kvile for hans innsats for å skape en bredere forståelse i Pakistan og blant pakistanske religiøse ledere av hva Norge står for, i en tid da hendelser i Norge og andre europeiske land kan være egnet til å øke motsetninger og mistillit. Utmerkelsen ble overrakt av 14. augustkomiteens leder, Aamir J. sheikh.

 Dette ble en svær viktig sak for ambassadør Robert Kvile i 2010, etter at norske aviser igjen hadde publisert karikaturer av profeten. Han har alltid stilt opp når Pakistan har trengt ham! Han har alltid gitt gode råd og veiledninger som har gitt Pakistan gode resultater. Han tjenestegjorde som Norges ambassadør til Pakistan fra januar 2009 til juni 2011.

Han har siden september 2011 vært Norges ambassadør til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeidet i Europa, som har sitt sete i Wien i Østerrike.

Pride of Performance Award 2013

Utmerkelse “Pride of Performance Award 2013” ble tildelt til norsk-pakistaner forfatter og forsker Laila Bokhari som har utmerket seg i det norske samfunnet. Prisen ble overreket av den norske ambassadør til Pakistan Cecilie Landsverk.

Laila Bokharihar skapt historie i det norske samfunnet gjennom sin rolle som forsker og forfatter. Hun har jobbet bl.a. for FN, Utenriksdepartementet, FFI og NUPI. Hun satt som medlem av 22. juli-kommisjonen. Komiteen har spesielt lagt merke til Laila Bokharis brennende engasjement i å videreføre arven fra hennes pakistanske far Yawar Bokhari, videreføring av en storbedrift som også tilbyr gratis skolegang til jenter i Pakistan. Dette er bedrifters samfunnsansvar og good business, blandet med et brennbart aktuelt tema.

Etter komiteens mening har hun med sin norsk-pakistanske bagrunn bidratt med å bygge broer og minsket avstanden mellom mennesker med ulik bakgrunn i det norske samfunnet, understreker Aamir J. Sheikh, leder av 14. augustkomiteen Norge.

Brobyggerbedriftspris 2013

Brobyggerbedriftspris 2013 ble tildelt næringslivets ildsjeler Magnus Reitan (7-Eleven) og Hanne Løvstad (MyCall)

Brobyggerbedriftspris 2013 ble overrakt av USAs ambassadør til Norge H.E. Barry White og ble mottatt av Solfrid Flatebye påvegene av Magnus Reitan.

Magnus Reitan og 7-Eleven er tildelt Brobyggerprisen 2013 for sitt arbeid med inkludering og integrering i arbeidslivet. I Norge har flere enn 50 prosent av kjøpmennene i 7-Eleven flerkulturell bakgrunn.

Dette er en svært hyggelig anerkjennelse. Vi tror mangfold beriker og utvikler oss. For oss handler det om selve mennesket, ikke hvor du kommer fra. Det er veldig morsomt for oss at det er så mange med flerkulturell bakgrunn som gjør suksess hos oss, som får muligheter, og som også blir gode eksempler for andre, sier administrerende direktør i Reitan Convenience Magnus Reitan.

Reitan Convenience, som eier blant annet 7-Eleven, har jobbet aktivt med mangfold og integrering over flere år.

– Vi mener mangfold bidrar til verdiskaping og en positiv bedriftskultur. Mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse utfyller hverandre. Min far, Odd Reitan, startet sin første butikk i 1972, og nå består Reitangruppen av 4.000 butikker i syv land. Det er først de senere årene vi har svært mange med bakgrunn fra andre land, og de siste årene har de aller beste kjøpmennene i 7-Eleven vært kjøpmenn med flerkulturell bakgrunn, sier Magnus Reitan.

Brobyggerbedriftspris 2013 til Hanne Løvstad ble overrakt av Norges tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

Hanne Løvstad har i fem år ledet mobilselskapet MyCall (tidl. Lebara) som er en av Norges mest flerkulturelle bedrifter. MyCall retter sitt tilbud mot en internasjonal målgruppe, men dyrker også mangfold internt. Selskapet har ansatte fra 23 ulike land og hele 80% av de ansatte har flerkulturell bakgrunn.

Å ansette medarbeidere fra hele verden er innarbeidet som et viktig fundament i selskapets strategi. «Vi har jobbet målrettet med rekruttering, etablering av felles verdier, mål og kjøreregler internt for å skape en god arbeidsplass for medarbeidere fra hele verden sier Løvstad. Og vi har lykkes. Vårt interne mangfold er i dag en av de viktigste grunner til vår suksess.»MyCall er i dag markedsleder på internasjonal mobiltelefoni i Norge.

Etterkomiteens vurdering har Hanne Løvstad gjennom sitt lederskap i MyCall bidratt til å minske avstanden mellom mennesker med ulik bakgrunn i det norske samfunnet. Med ansatte fra 23 ulike land bygger MyCall bro mellom ulike kulturer. Gjennom mobiltilbudet sikrer selskapet enkel kommunikasjon og bygger bro mellom mennesker i ulike land.

Hanne Løvstad har også besøkt Pakistan etter flomkatastrofen, hun ble tatt i mot av Pakistans statsminister Syed Yusuf Raza Gilani. Hun deltok også påfakkeltoget for støttetil Pakistan sammen med H.K.H. Kronprins Haakon og bidro med støtte til Pakistan gjennom Norges Røde Kors.

– Mange minoritetsgrupper har problemer med å komme inn i arbeidsmarkedet, og dette er en stor utfordring for vellykket integrering i Norge. Gjennom sitt arbeid med integrering av mennesker med minoritetsbakgrunn bidrar 7-Eleven og MyCall både til samfunnsbygging og brobygging mellom kulturer, og er derfor en verdige prisvinner, sier leder av 14. augustkomiteen Aamir J. Sheikh.

Brobyggerpris 2013 går til to modige kvinner Malala Yousafzai og Dilek Ayhan

Brobyggerpris 2013 til Dilek Ayan ble begrunnet og tildelt av Høyres leder Erna Solberg

Dilek Ayhan har i mange år vært aktiv i norsk organisasjonsliv med fokus på å skape økt deltakelse og positive oppvekstmiljøer for barn og unge med flerkulturell bakgrunn.

Dilek Ayhan har et brennende hjerte for utdanning, grunderutvikling og lederskolering av unge talenter. Hun har høstet annerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt for sitt arbeid, og ble blant annet i 2010, som en blant 250 entreprenører fra 50 land, valgt ut til å delta på president Barack Omamas internasjonale toppmøte i Washington om entreprenørskap for å utvikle samarbeidet mellom USA og muslimske land. Gjennom sitt engasjement, og med slaordet “mangfold er lønnsom” har hun bidratt til å sette mangfold på dagsorden i norsk næringsliv.

Brobyggerpris 2013 til Malala Yousafzai vil personlig bli overrekt henne i Brimingham den, 29. august 2013 av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og 14. augustkomiteens leder Aamir J. Sheikh, som ble overreket  av Høyres leder Erna Solberg.

 

Malala Yousafzai, ung aktivist som ble verdenskjent da hun ble skutt i hodet av Taliban for sin kamp for jenters skolegang. Angrepet på Malala har ikke bare vist hvor utrygt det er i deler av Pakistan og hvordan Taliban opererer. Det har også vist hvor vanskelig og kontroversielt det er å gi jenter utdanning. Den nyeste Unesco-rapporten viser at rundt fem millioner pakistanske barn ikke går på skole. Tre millioner av dem er jenter. Av landets rundt 50 millioner analfabeter, er to tredeler kvinner.

Pakistans tidligere statsminister Syed Yusuf Raza Gilani var æresgjest på brobyggingsarrangement og prisutdelingen i Gamle Logen i Oslo, hvor han takket Kongefamilien, norskefolket, Norges Røde Kors og norskpakistanere bosatt i Norge for hjelpen til Pakistan etter flomkatastrofen i  2010. Han tildelte også en gave fra Pakistan til Høyres leder Erna Solberg og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik for meget godt samarbeid mellom Norge og Pakistan.

 

14. augustkomiteen takket det norske utenriksdepartementet, den norske ambassaden i Pakistan, den Pakistanske ambassaden i Norge og Pakistanske myndigheter for meget godt samarbeid.

14. augustkomiteen takker hovedsamarbeidspartnere Coca-Cola Norge, MyCall og Reitangruppen for meget godt samarbeid.

 

Komiteens mål er å få til næringssamarbeidsavtale mellom Norge og Pakistan. Komiteen arbeider også for å sikre rett til utdannelse for jentebarn i Pakistan og kvinners rett til selvstendighet, likestilling og rett til og selv å bestemme over sitt eget liv og ikke minst bekjempelse av terrorisme. Det har også blitt etablert en webside: www.14augustkomiteen.no for å holde vårt nettverk oppdatert om pågående aktiviteter fra Pakistan og Norge.