Brobyggerbedriftspris 2013 går til næringslivets ildsjeler Magnus Reitan (7-Eleven) og Hanne Løvstad (MyCall)

Aamir Sheikh nyheter

Magnus Reitan og 7-Eleven er tildelt Brobyggerprisen 2013 for sitt arbeid med inkludering og integrering i arbeidslivet. I Norge har flere enn 50 prosent av kjøpmennene i 7-Eleven flerkulturell bakgrunn.

– Dette er en svært hyggelig anerkjennelse. Vi tror mangfold beriker og utvikler oss. For oss handler det om selve mennesket, ikke hvor du kommer fra. Det er veldig morsomt for oss at det er så mange med flerkulturell bakgrunn som gjør suksess hos oss, som får muligheter, og som også blir gode eksempler for andre, sier administrerende direktør i Reitan Convenience Magnus Reitan.

 

Reitan Convenience, som eier blant annet 7-Eleven, har jobbet aktivt med mangfold og integrering over flere år.

 

– Vi mener mangfold bidrar til verdiskaping og en positiv bedriftskultur. Mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse utfyller hverandre. Min far, Odd Reitan, startet sin første butikk i 1972, og nå består Reitangruppen av 4.000 butikker i syv land. Det er først de senere årene vi har svært mange med bakgrunn fra andre land, og de siste årene har de aller beste kjøpmennene i 7-Eleven vært kjøpmenn med flerkulturell bakgrunn, sier Magnus Reitan.

 

 

Hanne Løvstad har i fem år ledet mobilselskapet MyCall (tidl. Lebara) som er en av Norges mest flerkulturelle bedrifter. MyCall retter sitt tilbud mot en internasjonal målgruppe, men dyrker også mangfold internt. Selskapet har ansatte fra 23 ulike land og hele 80% av de ansatte har flerkulturell bakgrunn. Å ansette medarbeidere fra hele verden er innarbeidet som et viktig fundament i selskapets strategi. «Vi har jobbet målrettet med rekruttering, etablering av felles verdier, mål og kjøreregler internt for å skape en god arbeidsplass for medarbeidere fra hele verden sier Løvstad. Og vi har lykkes. Vårt interne mangfold er i dag en av de viktigste grunner til vår suksess.» MyCall er i dag markedsleder på internasjonal mobiltelefoni i Norge.

 

Etterkomiteens vurdering har Hanne Løvstad gjennom sitt lederskap i MyCall bidratt til å minske avstanden mellom mennesker med ulik bakgrunn i det norske samfunnet. Med ansatte fra 23 ulike land bygger MyCall bro mellom ulike kulturer. Gjennom mobiltilbudet sikrer selskapet enkel kommunikasjon og bygger bro mellom mennesker i ulike land.

Hanne Løvstad har også besøkt Pakistan etter flomkatastrofen, hun ble tatt i mot av Pakistans statsminister Syed Yusuf Raza Gilani. Hun deltok også påfakkeltoget for støttetil Pakistan sammen med H.K.H. Kronprins Haakon og bidro med støtte til Pakistan gjennom Norges Røde Kors.

– Mange minoritetsgrupper har problemer med å komme inn i arbeidsmarkedet, og dette er en stor utfordring for vellykket integrering i Norge. Gjennom sitt arbeid med integrering av mennesker med minoritetsbakgrunn bidrar 7-Eleven og MyCall både til samfunnsbygging og brobygging mellom kulturer, og er derfor en verdige prisvinner, sier leder av 14. augustkomiteen Aamir J. Sheikh.

 

Prisen overrekkes 14. august

 

Prisene overrekes prisvinnerne på brobyggingskonserten mellom Norge og Pakistan den 14. august 2013 på Gamle Logen (Grev Wedelsplass 2, Oslo) kl.17:30.

 

Norges tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik vil åpne brobyggingskonsert og prisutdelingen på Gamle Logen i Oslo.

 

Pakistans tidligere statsminister Syed Yusuf Raza Gilani vil også være tilstedet under prisutdelingen på Gamle Logen.

 

Aktivt arbeid med integrering

Brobyggerprisen er tidligere tildelt blant andre H.M. Kong Harald, HKH Kronprins Håkon, Erna Solberg,  Thorbjørn Jagland, Wenche Foss, og Muhammad Rafiq, tidligere president i Pakistan. Prisen deles ut av 14. augustkomiteen, som arrangerer Pakistansk nasjonaldag i Norge.

 

Samfunnsbyggende

14. augustkomiteen jobber for å bygge bro mellom det norske og det pakistanske samfunnet, og har et spesielt fokus på møteplasser og dialog, samt å øke pakistanere og nordmenns kunnskap om hverandres kultur, tradisjoner og verdier.
Om 14. augustkomiteen

– 14. augustkomiteen har siden 2003 arrangert feiringen av Pakistans nasjonaldag i Norge. Komiteen står også bak gjennomføringen av det første barnetoget på Pakistans nasjonaldag, inspirert av den norske 17. maifeiringen.

– Komiteen arbeider for å minske avstanden mellom den norskpakistanske befolkning og det norske samfunnet. Den er spesielt opptatt av likestilling, å skape tillit og dialog mellom ulike folkegrupper, og inkludering av kvinner og barn i kulturaktiviteter og arrangementer.

 

– 14. augustkomiteen har i samarbeid med Norges Røde Kors og det pakistanske miljøet i Norge arrangert flere arrangementer, blant annet støttekonsert og fakkeltog for flomofrene i Pakistan, hvor HKH Kronprins Haakon tente den første fakkelen.