H.K.H. Kronprins Haakon er høy beskytter for TV-aksjonen NRK 2014 – rentvann til Pakistan!

Aamir Sheikh nyheter

Kronprinsen har sagt ja til å være høy beskytter når Kirkens Nødhjelp skal sikre varig tilgang til vann for over én million mennesker.

– Gjennom kronprinsen engasjement for FN er han allerede godt kjent med det syvende millenniumsmålet, der en av indikatorene er tilgang til vann. Det passer perfekt at han er høy beskytter for årets TV-aksjon “Vann forandrer alt”, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Aamir J. Sheikh, leder av 14. augustkomiteen støtter TV-aksjonen og ber alle om å bidra med støtte for å helpe flere med tilgang til rentvann. For å sikre varig tilgang til vann skal Kirkens Nødhjelp blant annet bore brønner og installere håndpumper til mange tusen mennesker.

Pakistan:

  • TV-aksjonen skal gi 78 000 mennesker varig tilgang til rent vann.

Pakistan er det landet i verden som er mest utsatt for store flommer. De siste årene har mellom 10 og 20 millioner mennesker blitt rammet av flom hver høst. Flomvannet fører ofte til at kloakk flyter over og forurenser drikkevannskilder. I Pakistan skal Kirkens Nødhjelp blant annet installere og reparere håndpumper som vil gi tilgang til rent vann for flere tusen mennesker i året.

Redder liv og sikrer skolegang

For bare 200 kroner kan ett menneske få tilgang til vann resten av livet. Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå i flere timer hver dag for å hente vann til familien. Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeid, noe som igjen utvikler hele samfunn.

 

– Ved å skaffe varig vanntilgang for en million mennesker, blir 3,5 millioner arbeidstimer spart hver dag. For å styrke flere av disse positive ringvirkningene vil Kirkens Nødhjelp i tillegg til å bygge brønner og regnvannoppsamlingssystemer, sette opp latriner og jobbe for å bedre sanitærforhold og hygiene, forteller Helland.

 

Kirkens Nødhjelps historie går tilbake til 1947, da organisasjonene ga hjelp til en hardt prøvet sivilbefolkning i Tyskland, etter andre verdenskrig. Siden den gang er sikring av rent vann vært en del av organisasjonens viktigste oppgaver. Kirkens Nødhjelp er også Utenriksdepartementets foretrukne partner til å levere vann i nødssituasjoner.

Kirkens Nødhjelp gir både livreddende nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom kreves grunnleggende og systematiske endringer. Derfor arbeider Kirkens Nødhjelp med å påvirke myndigheter, næringsliv og religiøse ledere.

TV-aksjonen fyller 40 år

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og feirer i år 40-årsjubileum. Hvert år engasjerer 100 000 mennesker seg for å samle inn penger til et viktig formål. Samtlige av Norges 2,5 millioner husstander skal besøkes av en bøssebærer. Siden oppstarten av TV-aksjonen i 1974, har det norske folk bidratt med syv milliarder kroner. Mange millioner mennesker har fått hjelp og et bedre liv på grunn av innsatsen til Norges befolkning i TV-aksjonen.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 19. oktober.